Jan Passer, soudce Nejvyššího správního soudu
Jan Passer, soudce Nejvyššího správního soudu
autor: Nejvyšší správní soud

Passera vybrala v únoru devítičlenná komise, ve které byli kromě ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) například předsedové Ústavního soudu Pavel Rychetský, Nejvyššího správního soudu Josef Baxa a Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Druhou kandidátkou byla Petra Škvařilová-Pelzl, právnička přidělená řediteli Generálního ředitelství výzkumu, knihovny a dokumentace Soudního dvora EU.

Na nominaci Passera se výběrová komise jednomyslně shodla. V jeho prospěch hrála především jeho dlouholetá praxe v soudnictví. Od roku 2001 pracoval jako soudce obvodního soudu pro Prahu 2. U Nejvyššího správního soudu působí od roku 2004, jeho stálým soudcem se stal v roce 2005. "Tato kladně hodnocená dosavadní profesní zkušenost svědčí o způsobilosti působit v odpovědné rozhodovací pozici a rovněž o vysokých osobnostních kvalitách spojovaných s osobou soudce," uvedlo dále ministerstvo.

Nyní posoudí způsobilost Passera rozšířit řady soudců tribunálu výbor zřízený podle smlouvy o fungování Evropské unie. Zaměřuje se na právní erudici, pracovní zkušenosti, jazykové schopnosti a osobnost kandidátů. Následně kandidáty schvalují dohodou všechny členské státy EU. 

Více soudců si vynutila reforma

Druhý český soudce se vybírá v souvislosti s reformou Soudního dvora EU, kterou loni v prosinci schválila Rada ministrů. Navýšení počtu soudců má tribunálu umožnit čelit zvyšující se pracovní zátěži a zajistit, aby právní náprava nebyla nepřiměřeně dlouhá. "Reforma tribunálu posiluje orgán, který poskytl významný impuls pro evropskou integraci," uvedl Félix Braz, lucemburský ministr spravedlnosti a předseda Rady.

Tribunál je jedním ze tří soudů Soudního dvora Evropské unie, zbylé dva představuje samotný Soudní dvůr a Soud pro veřejnou službu. Tribunál je soudem prvního stupně pro většinu rozhodnutí přijatých Komisí a jinými orgány a institucemi EU ve všech oblastech spadajících do pravomoci Evropské unie. V instituci dlouhodobě působí Irena Pelikánová, matka současného ministra spravedlnosti.