Filip Dienstbier

Maxim Tomoszek, proděkan Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.S Filipem Dienstbierem jsem se poprvé setkal ještě jako student v roce 2001, když rozšířil řady akademického sboru Právnické fakulty Univerzity Palackého. Až později jsem zjistil, že jeho první studijní volba, Zahradnická fakulta Vysoké školy zemědělské v Lednici, nebyla úplně dobrovolná. Z "rodinných důvodů" mohl právnickou fakultu (konkrétně na Univerzitě Karlově) vystudovat až po roce 1989. Propojení těchto dvou oborů ho přivedlo ke specializaci na právo životního prostředí a správní právo. Zároveň mu to umožňuje nahlížet otázky z mezioborové perspektivy, která právníkům často chybí.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?