Irena Slabá - nová advokátka bpv Braun Partners
Irena Slabá - nová advokátka bpv Braun Partners
autor: archiv - bpv Braun Partners

V bpv Braun Partners se Slabá bude věnovat zejména poradenství s orientací na vedení sporů a rozhodčí řízení. Zaměří se také na řešení insolvence a restrukturalizaci společností a zároveň poskytne své právní služby klientům kanceláře v oblasti práva obchodních společností a nemovitostí. 

Slabá studovala právo na Masarykově univerzitě v Brně a Universität des Saarlandes v Saarbrückenu v Německu. Titul JUDr. získala na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Dlouhodobou právní praxi nabyla zejména v advokátní kanceláři PRK Partners. Během svého působení se vedle agendy spojené s občanskoprávními a obchodněprávními spory věnovala například insolvenčnímu řízení. 

Tým advokátní kancelář bpv Braun Partners tvoří přes 35 právníků. Firma nabízí svým klientům komplexní služby v širokém spektru oblastí práva. Jde zejména o fúze a akvizice, právo obchodních společností, právo nemovitostí, a rovněž i daňové poradenství. Specialisté bpv Braun Partners se zabývají déle právem duševního vlastnictví a IT, soutěžním právem, energetickým a pracovním právem. Zastupuji své klienty před českými, slovenskými a mezinárodními soudy a v rozhodčích řízeních.