Nejvyšší správní soud
Nejvyšší správní soud
autor: HN – Ivan Ryšavý

Weissová se na svém předchozím působišti věnovala především obchodním sporům. U Nejvyššího správního soudu absolvovala dvě půlroční stáže. Žádost o tu první v roce 2014 zdůvodnila tím, že si chce rozšířit své obzory a zkusit rozhodování i jiných sporů než obchodních. S ohledem na velmi dobré hodnocení jak senátů, v nichž působila, tak Soudcovské rady, požádal předseda soudu výjimečně o opakování dočasného přidělení. Druhou šestiměsíční stáž absolvovala v období od září 2015 do února 2016. 


"Vzhledem k tomu, že komplexní zhodnocení vyznělo jednoznačně pozitivně a přesvědčivě, požádal předseda soudu ministra spravedlnosti o trvalé přeložení Petry Weissové k výkonu soudnictví k Nejvyššímu správnímu soudu," uvedl NSS na svých webových stránkách. Ministr jeho návrhu vyhověl.

Weissová říká, že justici zasvětila celý svůj život a že ji tato práce uspokojuje. Domnívá se, že její přínos pro Nejvyšší správní soud bude mimo jiné v tom, že má velkou průpravu z obchodního soudnictví. Jako samosoudkyně rozhodovala v jakkoli složitých sporech, musela se zodpovídat za svá rozhodnutí, dokázat je odůvodnit a přitom se naučila pracovat velmi efektivně. Předseda Nejvyššího správního soudu je přesvědčen, že Weissová pro své pracovní zkušenosti, odborné znalosti a v neposlední řadě i lidské vlastnosti vhodně doplní sbor soudců správního soudu.