Podpoří zaměstnanost? Ministerstvo průmyslu si od změn v investičních pobídkách slibuje obsazení připravených, ale nevyužitých průmyslových zón například v Mošnově.
Podpoří zaměstnanost? Ministerstvo průmyslu si od změn v investičních pobídkách slibuje obsazení připravených, ale nevyužitých průmyslových zón například v Mošnově.
autor: Günter Bartoš

Loňské změny v investičních pobídkách, které reagovaly na celoevropské snižování výše veřejné podpory, se podle firem osvědčily. Česká republika tak zůstala i letos pro zahraniční investory atraktivní. 

Podpora regionů

Jedním z hlavních cílů novely bylo podpořit zaměstnanost v regionech; ze čtyř podporovaných okresů jich je nově čtrnáct.

"Novela zavedla zvýhodněné průmyslové zóny s širší nabídkou forem podpory, jako je osvobození od daně z nemovitostí až na pět let, a hmotnou podporu na nová pracovní místa," řekl ředitel divize investic agentury CzechInvest Martin Krejčí. Na jedno místo stát může přispět až 300 tisíci korunami.

Seriál Zákon roku

◼ 17.3.: Registr smluv
◼ 18.3.: Zákon o účetnictví
◼ 19.3.: Novela veřejných zakázek
◼ 21.3.: Investiční pobídky
◼ 22.3.: Přístup k informacím

Ministerstvo průmyslu a obchodu si od změny slibuje obsazení připravených, ale nevyužitých průmyslových zón například v Ostravě, Mostu anebo Holešově. "Lokality jsou vybírány velmi pečlivě. Doufáme, že status zvýhodněných zón spolu s benefity, které se k tomu pojí, nám pomohou přilákat investory i do jindy opomíjených regionů," řekl po schválení zákona ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD).

Mezi podporované oblasti pak podle CzechInvestu patří zpracovatelský průmysl, technologická centra a centra strategických služeb, kde se novela zaměřuje i na datová a call centra.

Aktuální investiční pobídky

◼ Slevy na daních z příjmů
◼ Převod pozemku včetně související infrastruktury za zvýhodněnou cenu
◼ Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst
◼ Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců
◼ Hmotná podpora pořízení dlouhodobého majetku pro strategickou investiční akci
◼ Osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách

"Máme informace od firem, že změn skutečně využívají a že novela zákona zjednodušila situaci jak středním, tak větším investorům," řekl Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Snazší daně a menší sankce

Loňské změny v investičních pobídkách reagovaly také na stále méně atraktivní úlevu spojenou s nižší daní z příjmů. Tento styl pobídky doposud využívala valná většina investorů.

"Je vidět snaha českého státu investorům vyjít vstříc zatraktivněním jiných typů podpor než jen slevy na dani. Z praxe je vidět, že investory stále více láká podpora, kterou mohou čerpat ve formě hmotné podpory, tedy cash, ať už na pořízení investic, či na vytvoření nových pracovních míst," řekla Daniela Hušáková Fotrová, manažerka společnosti Deloitte.

Zkrátka nepřijdou ani současní investoři, kteří již daňové slevy uplatňují. V jejich prospěch se změnil způsob výpočtu takzvané fixované daně při investici. "U většiny příjemců investičních pobídek tímto dojde ke snížení placené daňové povinnosti, a tudíž k navýšení té části daňové povinnosti, která podléhá slevě. Tuto změnu považujeme za velmi vstřícnou pro investory," řekl Krejčí z CzechInvestu.

Pobídky v Česku

◼ Mezi lety 1998 a 2014 zaregistroval CzechInvest 924 rozhodnutí o příslibu investiční pobídky za 730 miliard korun a 170 tisíc pracovních míst.
◼ 42 procent žádostí předložily české společnosti na rozšíření svých tuzemských činností.
◼ Nejvíce žádostí o pobídky bylo v automobilovém a strojírenském sektoru.

Podle Jiřího Nesrovnala z Komory daňových poradců se tak odstranily některé výkladové nejasnosti a zmírnily se zbytečně tvrdé a nelogické sankce. "Změna v oblasti investičních pobídek je pozitivní, i když jde spíše o pomyslného jednookého krále mezi slepými," řekl Nesrovnal.

Podle předkladatelů zákona se díky novele podařilo snížit také administrativní zátěž investorů při podávání žádostí o pobídku. Pokud se jedná o odstranění limitů, byla například zrušena podmínka financování části investice vlastním kapitálem," řekl Krejčí. Investoři už nemusí dokládat způsob financování investičního projektu anebo rozsáhlé účetní závěrky za poslední tři roky.

Hlasujte na: www.zakonroku.cz

Autoři: Jaroslav Kramer