Ústavní soud
Ústavní soud
autor: HN – Jan Symon

Pokud v rámci pracovního poměru uzavřeného tímto způsobem bez podpisu smlouvy dojde k úrazu, posuzuje se jako pracovní úraz. K tomuto závěru došli soudci Ústavního soudu, když rozhodovali o stížnosti matky mladíka, který v roce 2011 zahynul na brigádě po pádu ze střechy.

Okresní soud původně přiznal matce za smrt chlapce odškodnění. Královehradecký krajský soud ovšem smrt za následek pracovního úrazu nepovažoval, protože hoch neměl s objednatelem výškových prací uzavřenou smlouvu. Matce proto nepřiznal požadovanou náhradu 263 tisíc korun plus úroky. Krajský soud svůj názor nezměnil ani po intervenci Nejvyššího soudu, který provedl závazný výklad pojmu faktický pracovní poměr. Jeho nutnou podmínkou podle tohoto výkladu není písemná dohoda ani přesné časové vymezení.

Soudy musí respektovat názor vyšší instance

Podle matky krajský soud ignoroval nadřízenou instanci, proto podala ústavní stížnost. Té dali ústavní soudci za pravdu. "V novém rozhodnutí, následujícím po rozhodnutí kasačním, je třeba vždy pečlivě a jasně vysvětlit, jak se soud do podrobností vypořádal se všemi aspekty závazného právního názoru, jak s nimi ‚pracoval‘ a jaké z nich vyvodil nové právní závěry," uvedla tisková mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

Závěry, k nimž soud nižší instance po novém projednání dojde, nemusí být nutně odlišné od jeho předchozího verdiktu. Avšak musí z nich být zřejmé, že se soud názorem vyšší instance bezvýhradně řídil. Pokud se soudci nižší instance nejen formálně, ale i materiálně nevypořádají se vším, co nadřízený soud naznačil, lze jejich postup považovat za chybný.
"Snaží-li se zavázaný soud za každou cenu obhájit svůj původní verdikt, je to projevem nepřípustné svévole znamenající také porušení ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces," zdůraznila Sedláčková.

Jaromír Jirsa, předseda soudního senátu, který ústavní stížnost matky zesnulého chlapce projednával, po jednání uvedl, že respektovat nadřízenou instanci je pro soudce někdy nepříjemné a někdy tuto nutnost přijímají se skřípěním zubů. Jenže na principu respektování názoru nadřízené instance je soudní soustava založena, a tak podle něj soudcům nezbývá nic jiného, než se podvolit.

Celý text nálezu Ústavního soudu najdete zde.