Prosadila nový. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) přišla s novým zákonem o veřejných zakázkách, který již ladí s evropskou směrnicí.
Prosadila nový. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) přišla s novým zákonem o veřejných zakázkách, který již ladí s evropskou směrnicí.

Za nekoncepční, ale přesto nezbytné považuje loňské změny v zadávání veřejných zakázek ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO). Zpomalilo to podle ní práce na zcela novém zákoně, který musí Česko kvůli evropské směrnici dotáhnout do poloviny dubna. Jedním z jeho cílů je omezit množství změn, jež provázely současný zákon o veřejných zakázkách, který byl za necelých devět let účinnosti novelizován téměř dvacetkrát. Některé zásahy se nepovedly a bylo nutné je opravit. Třeba právě loňskou novelou, která je nominovaná v anketě Zákon roku.

Novela pro vědu

I když by některé z posledních úprav "starého" zákona podle právníků klidně počkaly až na ten nový, v praxi zadavatelům usnadnily život. "Zejména jde o většinově vítané zrušení povinného rušení veřejných zakázek v situacích, kdy zadavatel obdržel pouze jednu nabídku," říká advokát Ondřej Chmela z Ambruz & Dark Deloitte Legal.

To, že nemohli zadavatelé přijmout jen jedinou nabídku, je mnohdy dostalo do neřešitelné situace. "Změna byla příznivá zejména pro oblast vědy a výzkumu, kde jsou unikátní veřejné zakázky. Byla také výhodná i pro situace, kdy uchazeči neměli o veřejné zakázky zájem s ohledem na jejich malý zisk či nevýznamnost plnění," vysvětluje Kateřina Koláčková, ředitelka společnosti Otidea.

Seriál Zákon roku

◼ 17. 3.: Registr smluv
◼ 18. 3.: Zákon o účetnictví
◼ 19. 3.: Novela veřejných zakázek
◼ 21. 3.: Investiční pobídky
◼ 22. 3.: Přístup k informacím

Další z oblastí je zjednodušení podmínek pro takzvané vícepráce. Nově není problém s dodatečným plněním v případech, které zadavatel nemohl předvídat. "Z mého pohledu byla nejpodstatnější pomoc v patových situacích − změkčením podmínky nepředvídatelnosti," míní Adéla Havlová, partnerka Havel, Holásek & Partners. Po zásahu Senátu se také zvýšil limit, kdy je možné u dodatečných prací zadat zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění stejnému dodavateli, a to z 20 na 30 procent ceny původní zakázky.

Ministryně Šlechtová vidí největší přínos novely v rozšíření hodnoticích kritérií zakázek. Zadavatelé tak mají novou možnost zvýhodnit uchazeče, který nabízí kvalitní a zkušený tým. "To napomohlo částečně k možnosti zohlednit kvalitu osob, které mají plnit veřejnou zakázku," říká Šlechtová.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pak v novele prosadil zrychlení řízení, třeba v případě přezkumu zákonnosti zakázky. "Došlo především k zefektivnění některých institutů v rámci dohledového řízení," uvedl místopředseda ÚOHS Josef Chýle.

Obavy ze zásahu Senátu

Nový předpis, jejž na začátku března schválili poslanci, pak prostředí zakázek ještě více zpřehlední a zjednoduší. "S podobou, kterou přijala sněmovna, jsme spokojeni, z pohledu legislativy nebyla přijata jakákoli změna, jež by zákon znefunkčnila či oslabila jeho transparentnost," řekla Šlechtová.

Podle Chýleho je ale na takové hodnocení brzy. Poslanci připojili k zákonu na 50 pozměňovacích návrhů a normu čeká ještě kolečko v Senátu. "Až s definitivní podobou lze usuzovat, zda jednotlivé pozměňovací návrhy tvoří s původně navrženými ustanoveními vládního návrhu kvalitní celek," tvrdí místopředseda ÚOHS.

Hlasujte na: www.zakonroku.cz

Autoři: Jaroslav Kramer