Prezident Miloš Zeman popřál novým soudcům zářnou kariéru.
Prezident Miloš Zeman popřál novým soudcům zářnou kariéru.
autor: HN – Matej Slávik

Většina nováčků jsou třicátníci, převažují mezi nimi ženy. Z advokacie přišli tři z nich, další doposud pracovali jako asistenti soudců nebo vyšší soudní úředníci. Celkem 11 z nich působilo jako justiční čekatelé. 

Prezident ocenil, že do soudcovského stavu vstupují lidé z různých profesí, včetně advokátů, kterým soudní praxe umožní vidět proces z druhé strany. Nově jmenovaným soudcům také popřál zářnou kariéru.
 


 "Chtěl bych vám popřát, aby vaše profesní dráha pokračovala a neskončila umístěním u okresního soudu a aby se alespoň z některých z vás možná za několik desítek let stali ústavní soudci, členové Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu a pokud platí vertikální mobilita, tak i členy Nejvyššího státního zastupitelství," prohlásil Zeman.

Do Prahy i do Ústí

Osm z nově jmenovaných soudců zůstane v Praze. Rovným dílem si je rozdělí pražský městský soud a krajský soud. Ostatní se "rozprchnou" do celé České republiky. Absolutně nejvíc nových soudců dostane obvod Krajského soudu v Brně. Zamíří jich tam celkem deset.

Českobudějovický krajský soud přivítá do svého obvodu tři z nově jmenovaných soudců. Do Plzně půjdou dva. Krajskému soudu v Ústí nad Labem ministerstvo spravedlnosti přidělilo šest soudců, obvod Hradec Králové čtyři, ostravský soud pak dva soudce.