Jiří Kmenc - nový counsel v Havel, Holásek & Partners
Jiří Kmenc - nový counsel v Havel, Holásek & Partners
autor: Archiv Havel, Holásek & Partners

Jiří Kmec působí v kanceláři od roku 2013. Specializuje se na soudní, správní a rozhodčí řízení, insolvence a restrukturalizace a problematiku trestní odpovědnosti právnických osob. Má zkušenosti se zastupováním klientů ve sporech z odpovědnosti za vady a o vrácení úvěrových poplatků nebo ve sporech o zaplacení dlužné částky před rozhodčím soudem. Jako právní zástupce se účastnil rovněž sporů u mezinárodního rozhodčího soudu, zastupoval věřitele v komplexních insolvenčních řízeních a prováděl revize compliance programu významného průmyslového podniku. 

Před nástupem do Havel, Holásek & Partners pracoval téměř 11 let na ministerstvu spravedlnosti v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva. Problematiku evropského systému ochrany lidských práv též externě vyučoval - zejména na Justiční akademii ČR a na právnických fakultách v Praze a v Plzni.