Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR
Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR
autor: HN – Jiří Koťátko

Do léta chce ministerstvo spravedlnosti přijít s novými pravidly na rozdělení nákladů exekucí. Návrh počítá mimo jiné s tím, že by věřitelé platili za exekuční návrhy. A dojít má také na exekutory - těm chce šéf resortu Robert Pelikán (ANO) snížit odměny. Celkově by měly náklady exekuce, které platí dlužník a které nyní zahrnují odměnu advokáta, tarif exekutora a DPH, klesnout na třetinu až pětinu oproti současné situaci.

"Úspěšnost exekucí je dnes kolem 20 %. To znamená, že 20 % dlužníků platí náklady celku. Když se nám podaří zajistit, že náklady na exekuce někdo ponese, tak máme prostor snížit cenu exekuce," popsal Pelikán v Otázkách Václava Moravce. 

Exekutoři se bojí vlastního bankrotu

Ačkoliv Exekutorská komora sama hledá způsoby, jak počet neúspěšných exekucí snížit – a návrh na zpoplatnění exekučních návrhů je jedním z nich – se snížením tarifu ostře nesouhlasí. "V aktuální situaci nevidím žádný prostor na to, aby ke snížení tarifu došlo. I kdyby došlo k zavedení věřitelských poplatků a povinných záloh, o tak drastickém snížení nemůže být ani řeč," zdůraznila prezidentka Exekutorské komory ČR Pavla Fučíková a varovala: "Podle mých znalostí o ekonomické situaci jednotlivých exekutorských úřadů a s ohledem na stále se zvyšující náklady spojené s exekučním vymáháním pohledávek by to jednoznačně vedlo k hromadnému krachu úřadů a destabilizaci celého systému vymáhání práva v ČR."

Propočty, s nimiž Pelikán přišel, jsou pro Fučíkovou překvapující. "Zálohy a poplatky by se týkaly nových exekucí, proto je mi například záhadou, kdo zaplatí náklady milionů aktuálně běžících bezvýsledných exekucí," dodala šéfka komory.

Více než jedné exekuci aktuálně čelí 550 tisíc Čechů. Jeden dlužník má v průměru na krku šest exekucí, zatímco před dvěma lety to byla polovina.

Věřitelé žádají něco za něco

Na Pelikánovy návrhy se snáší kritika také z řad věřitelů. Jejich asociace sice hovoří o nutnosti zachovat stabilitu systému vymáhání pohledávek a exekučních úřadů, nést část nákladů za nezdařené exekuce ovšem považuje za nespravedlivé. "Není možné na jednu stranu vyžadovat, aby na ni věřitelé přispívali, a na druhou stranu opakovaně a zcela zásadně zasahovat do jejich práv a komplikovat již tak klesající vymahatelnost pohledávek," říká prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk.

Pokud bude stát po věřitelích vyžadovat, aby se podíleli na nákladech neúspěšných exekucí, měl by se zároveň postarat o to, aby šance na vymožení dluhu vzrostly. "V případě, že je pohledávka nevymahatelná, by pak věřitel měl mít možnost rychlého odpisu dané pohledávky nebo třeba určitého daňového zvýhodnění, které by pro něj snížilo bolestivost této situace," požaduje Staněk.

Podle Pelikána jsou to však právě věřitelé, kdo má lví podíl na nárůstu neúspěšných exekucí. "Když věřitel dává čtvrtý návrh na exekuci na stejného člověka, tak už je mu jasné, že nedostane ani korunu. To znamená, že to nedělá proto, pro co exekuční návrh slouží, tj. abych vydobyl od dlužníka peníze," říká ministr. Institut exekuce věřitelé v takových situacích zneužívají právě z daňových důvodů.