Jan Passer, soudce Nejvyššího správního soudu
Jan Passer, soudce Nejvyššího správního soudu
autor: Nejvyšší správní soud

Passer uspěl ve výběrovém řízení, v němž změřil síly s Petrou Škvařilovou-Pelzl, právničkou přidělenou generálnímu řediteli Generálního ředitelství výzkumu, knihovny a dokumentace Soudního dvora EU. Dle informací ministerstva spravedlnosti se výběrová komise na nominaci Passera jednomyslně shodla.

"Tento uchazeč svým dosavadním působením prokázal vynikající odbornou připravenost, a to jak v rovině teoretického vzdělání v oboru evropského práva, tak v rovině aktivního přednáškového působení," uvedl resort v tiskové zprávě.

Komisi přesvědčila mimo jiné Passerova dlouholetá praxe v soudnictví. Od roku 2001 pracoval jako soudce obvodního soudu pro Prahu 2. U Nejvyššího správního soudu působí od roku 2004, jeho stálým soudcem se stal v roce 2005. "Tato kladně hodnocená dosavadní profesní zkušenost svědčí o způsobilosti působit v odpovědné rozhodovací pozici a rovněž o vysokých osobnostních kvalitách spojovaných s osobou soudce," uvedlo dále ministerstvo.

Ministr spravedlnosti nyní předloží Passerovu nominaci výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny k projednání a výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu pro informaci. Po projednání bude návrh předložen vládě ke schválení.

Reforma unijního soudnictví

Výběrové řízení na post soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie ministerstvo spravedlnosti vyhlásilo v souvislosti s reformou soudního dvora EU schválenou Radou ministrů loni v prosinci. Reforma mimo jiné počítá s navýšením počtu soudců Tribunálu na dva z každého členského státu, což má tribunálu umožnit čelit zvyšující se pracovní zátěži a zajistit, aby právní náprava nebyla nepřiměřeně dlouhá. "Reforma tribunálu posiluje orgán, který poskytl významný impuls pro evropskou integraci," uvedl Félix Braz, lucemburský ministr spravedlnosti a předseda Rady.

Tribunál je jedním ze tří soudů Soudního dvora Evropské unie, zbylé dva představuje samotný Soudní dvůr a Soud pro veřejnou službu. Tribunál je soudem prvního stupně pro většinu rozhodnutí přijatých Komisí a jinými orgány a institucemi EU ve všech oblastech spadajících do pravomoci Evropské unie.