Generální prokurátoři V4
Generální prokurátoři V4
autor: GP SR

Za Českou republiku se setkání v Košicích zúčastnil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Společně se svými kolegy ze slovenské, maďarské a polské prokuratury v tzv. Košické deklaraci apeluje na orgány Evropské unie v souvislosti s chybějící legislativou k problému uchovávání komunikačních údajů. Právě nedostatečná právní úprava podle státních zástupců komplikuje odhalování a stíhání pachatelů trestných činů.

Signatáři deklarace dále trvají na svém stanovisku k unijnímu záměru zřídit Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Aktuálně dohodnuté znění nařízení o EPPO podle jejich přesvědčení nezajistí plnění úkolů, které se od tohoto nástroje očekávají. Otázky rozhodovacích pravomocí, financování a úloh členských zemí je stále třeba dořešit, a to ve vzájemném dialogu. „V této souvislosti generální prokurátoři podporují nevyhnutelnost úzké spolupráce a koordinace při formulování stanovisek k otázkám zásadního charakteru a významu,“ uvádí se v deklaraci.

Důležitá je podle generálních prokurátorů také úzká spolupráce mezi justičními orgány zemí V4. Za základní nástroj prohlubování vzájemné komunikace považují prvky přímého právního styku. Informovat se navzájem hodlají i o svých postojích k připravované evropské legislativě.

Celý text deklarace najdete zde.