Volební místnost - Ilustrační foto.
Volební místnost - Ilustrační foto.
autor: HN – Lukáš Bíba

Pokroky, kterých Česko zatím dosáhlo v oblasti nastavování pravidel pro financování politických stran a hnutí, hodnotí Skupina států proti korupci Rady Evropy (GRECO) jako "celkově neuspokojivé". I vládní novely, které už od loňska leží ve sněmovně a které mají dostat stranické finance pod nezávislou kontrolu, splňují požadavky GRECO jen částečně. Skupina sice oceňuje například plán vlády na vznik nového nadstranického dohledového úřadu nebo to, že by výroční zprávy politických stran a hnutí měly být snáze dostupné veřejnosti. Avšak podle její nejnovější zprávy má Česko v oblasti transparentnosti financování politiky stále co zlepšovat.

Nastavení transparentního financování volebních kampaní považuje ministerstvo vnitra za jeden z největších posunů, které navrhovaná právní úprava přináší. I s ním je však GRECO nespokojeno. Tvrdí, že předkladatel zákona nepochopil podstatu jejího doporučení. Zatímco Česko se zaměřuje hlavně na sledování výdajů na volební kampaně, podle protikorupční skupiny by si mělo hlídat také zdroje volebního financování.

Podobné nedostatky vidí skupina i v plnění dalších doporučení. Chybí jí například právní úprava, která by nastavila jasná pravidla a monitorovací standardy pro volby do obecních zastupitelstev. GRECO volá hlavně po úpravě pravidel pro individuální kandidáty do voleb ve velkých městech. V případě malých obcí připouští jistou dávku shovívavosti, a dává tak za pravdu hlasům, které se obávají toho, že by lidé od kandidatury raději upouštěli, pokud by pravidla byla příliš tvrdá.

Příliš nízké pokuty

Ostrou kritiku ze strany zahraničních hodnotitelů si pak vysloužilo zejména nastavení sankcí za porušení zákona. Nejvyšší možná pokuta čeká podle novely strany a politická hnutí za neotevření transparentního účtu nebo nevrácení daru od nepovoleného dárce, a to ve výši maximálně 200 tisíc korun. I ta je ale v celkovém kontextu stranických financí spíše "úsměvná". "To představuje zhruba 0,01 % ročního rozpočtu velkých politických stran," konstatuje zpráva GRECO a dodává: "Je nepravděpodobné, že taková pokuta bude znamenat pro politické strany dostatečnou motivaci k dodržování pravidel."

Na nedostatky v nastavení sankčního systému ministerstvo vnitra dlouhodobě upozorňují také tuzemské nevládní organizace. Česko podle nich v nastavení pokut významně zaostává i v porovnání se sousedními státy. "Pokuta za neoznačení politické inzerce identifikací zadavatele je v českém návrhu do 100 tisíc korun, na Slovensku je to ta samá částka v eurech. Zveřejnění průzkumů v zakázané době před volbami – v Česku opět do 100 tisíc korun, na Slovensku mají sankci v přepočtu 8,1 milionu korun, tzn. 300 tisíc eur," vypočítal na lednovém semináři k připravovaným změnám v politickém financování Vít Šimral z Frank Bold.

Ministerstvo vnitra ovšem kritiku ze strany neziskovek doposud bagatelizovalo. "Sankce mají být přiměřené, aby za dané porušení postihly politický subjekt, ale aby jej nelikvidovaly," reagoval na sněmovním semináři na podněty náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Srovnání se Slovenskem navíc považuje za účelové. "Na Slovensku se podle zákona, který tam byl schválen, ještě nepostupovalo. Tzn. říkat Slovensko je pro nás vzorem, aniž bychom věděli, jaká je praktická vymahatelnost těchto pravidel v praxi, je poněkud liché," dodal.

Závěry poslední hodnotící zprávy GRECO však dávají za pravdu neziskovým organizacím a vysílají ministerstvu vnitra jasný vzkaz: pokud se Česko bude chtít zařadit mezi světovou elitu, bude muset pravidla pro financování politických stran včetně nastavení sankcí ještě přehodnotit. GRECO přitom s Českem zdaleka nekončí. Pokroky tuzemských zákonodárců bude znovu hodnotit v září.

Nejistá kontrola sněmovních voleb

Napjaté jsou ale i další termíny. I když podle ministerstva vnitra by měl být zákon účinný od ledna příštího roku, je otázkou, zda se všechny novinky podaří uvést do praxe před volbami do Poslanecké sněmovny, které by se měly konat na podzim 2017. "Jsou tu zájmy, aby zákon nefungoval během příštích sněmovních voleb," varoval ředitel Transparency International David Ondráčka. Obtížné podle něj bude v termínu obsadit zejména centrální úřad pro dohled nad stranickými financemi. Letošních krajských a senátních voleb se navrhované novinky nedotknou vůbec.