Kamerový systém
Kamerový systém
autor: HN – Zuzana Šmajlerová

Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je použití kamer bezproblémové ve společných prostorách domů, jako jsou sklepy, půdy, garáže, kočárkárny, kolárny, prostory schránek a vnější plášť domu a jeho bezprostředního okolí. Podobný režim platí také pro vchodové dveře do domu, výtahy, schodiště a chodby k nim.

„Sledování do soukromí s ohledem na další parametry kamerového systému většinou zasahuje v přiměřené míře a z hlediska zásad účelného a přiměřeného zpracování údajů nevyvolává zásadní problémy,“ stojí ve stanovisku.

Jiná je ale podle ÚOOÚ situace při monitorování vstupů do konkrétních bytů. Tady už totiž může sledováním docházet k závažným zásahům do práva na ochranu soukromého a osobního života. Majitelé domů tak mohou kamery použít jen ve výjimečných a odůvodněných případech, a to se souhlasem obyvatel dotčených bytů.

„Souhlas musí být přitom poskytnut v každém okamžiku všemi obyvateli domu dotčenými sledováním, což přináší problémy nejen v případě časté změny nájemníků nebo majitelů bytů apod., ale také nezletilých osob,“ uvádí Úřad ve stanovisku s tím, že například většinové usnesení společenství vlastníků bytů nebo bytového družstva by jako souhlas nestačilo.

Úřad také uvedl, že přiměřenou dobou pro uchovávání záznamů je v případě sledování bytů sedm dní, zatímco v případě monitorování společných prostor 14 dní. V odůvodněných případech ale může správce dobu prodloužit.