Advokátní dozor při stavbě pyramid

Ve starověku, při faraonských stavbách pyramid, se používali námezdní dělníci, kteří beze zbytku plnili rozkazy a příkazy, jež obdrželi od svých nadřízených vedoucích stavby. Tehdejší doba nevyvíjela tlak na efektivní řízení podřízených zaměstnanců, protože neexistovalo podnikatelské prostředí a konkurence známé z dnešních posledních desetiletí. Dělníci stavby pyramid obdrželi úkol, pokud ho splnili, tak za něj dostali odměnu. Jelikož se pyramid nestavělo mnoho, a tedy konkurence v této oblasti byla téměř mizivá, tak nebylo nutné dělníky motivovat jinak než obyčejnou a jednoduchou metodou "cukru a biče". S příchodem průmyslové revoluce se najednou začala situace s vedením a řízením zaměstnanců obracet. Při vzrůstající konkurenci mezi podnikateli začalo náhle ubývat kvalitních a schopných zaměstnanců a vedoucí byli nuceni se zamýšlet nad jinými manažerskými metodami.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?