Evropská unie (ilustrační foto)
Evropská unie (ilustrační foto)
autor: HN – Zuzana Šmajlerová

V prvním případě žaluje Komise Česko pro nedodržení požadavků směrnice o bezpečnosti železnic. „Česká legislativa nezaručuje, že inspekční orgán zahájí vyšetřování nejpozději do jednoho týdne po obdržení hlášení o nehodě nebo mimořádné události, což je podle dotčené směrnice povinnost,“ uvedl tiskový odbor komise. Brusel kvůli tomu zahájil s Českou republikou řízení o nesplnění povinnosti již v roce 2013, protože ale dodnes ke splnění závazků nedošlo, rozhodla se komise obrátit na soudní dvůr.

I druhý případ se týká nedostatečného provedení směrnice. Česko podle Komise společně s dalšími pěti členskými státy nepřijalo dostatečně pravidla pro řešení finanční krize a selhávání bank, jak předpis požaduje.

Třetí žaloba byla na Česko podána kvůli tomu, že zde doposud nefunguje elektronický registr silničních dopravců propojený s evropským. Český systém je zatím ve zkušebním provozu. „Vnitrostátní rejstříky měly být zavedeny a vzájemně propojeny nejpozději do 31. prosince 2012. Jelikož Česká republika, Lucembursko a Portugalsko tuto povinnost dosud nesplnily, nemůže propojení rejstříků na úrovni Unie efektivně fungovat,“ uvedl tiskový odbor komise.

Mluvčí ministerstva financí i ministerstva dopravy upozornili, že potřebné předpisy jsou již v Poslanecké sněmovně. Prohřešky vytýkané Komisí by tak měly být v blízké době napraveny.