Český premiér Bohuslav Sobotka.
Český premiér Bohuslav Sobotka.
autor: HN – Libor Fojtík

Navrhované změny se týkající například formy plných mocí, zaměstnávání nezletilých nebo omezení svéprávnosti. „Důvodem předložení změn je snaha poskytnout řešení pro některé zásadní problémy, s nimiž se praxe po účinnosti nového civilního kodexu potýká, a pro které úprava v tomto kodexu neposkytuje uspokojivá řešení,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Navrhovaná novela například prodlužuje lhůtu, ve které musí soud přezkoumat důvody pro omezení svéprávnosti ze tří na pět let. Nově by se už také nemusely měnit názvy spolků a společenství vlastníků, které vznikly před účinností současného občanského zákoníku.

Další změny se týkají mladistvých. Osoby starší 15 let si budou moci nově sjednat práci i předtím než skončí povinnou školní docházku, pokud den nástupu bude určen až po skončení studia. Předpis má také zrušit možnost zákonného zástupce rozvázat pracovní poměr u nezletilého mladšího 16 let.

Tam, kde zákon vyžaduje pro právní jednání formu veřejné listiny, platí podle současného občanského zákoníku, že i plná moc musí mít takovou formu. Kvůli praktickým komplikacím má toto novela odstranit. Nově bude ve všech případech stačit plná moc s úředně ověřeným podpisem.

Kromě toho má také například dojít ke zřízení evidence svěřenských fondů, aby se zabránilo jejich zneužívání k legalizaci výnosů z trestné činnosti.