Poslední čtvrtstoletí přináší celou řadu důkazů o tom, že ani komunistická totalita nenechala potomkům zcela zapomenout na odkaz právnických předků, přičemž oněmi potomky jsou jak descendenti v rodové linii, tak přeneseně ti, kteří si v rámci výkonu svého povolání berou za vzor příklady svých předchůdců. K dispozici těm, kdož chtějí významného právníka minulosti znovu vystopovat a uvést do širšího povědomí, jsou nejednou jeho rodinou pečlivě střežené paměti, deníky, dokumenty či dopisy, jindy matriky, archivní materiály, tištěné prameny, knihy, články a v neposlední řadě nekrology. Na důkaz toho, že životní osudy právníků za časů Františka Josefa I. byly nezřídka velmi bohaté a zajímavé, si dovolím podat stručnou biografii JUDr. Ferdinanda Tondra.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?