Nejvyšší soud v Brně
Nejvyšší soud v Brně
autor: archiv HN – Zuzana Šmajlerová

V roce 2014 vyřídilo trestní kolegium Nejvyššího soudu celkem 1669 dovolání. Nový nápad činil 1655 věcí a 167 bylo převzato z roku 2013. Celkem 92 % dovolání přitom bylo vyřízeno za méně než tři měsíce.

Letošní rok je zatím statisticky úspěšnější. Z loňského roku převzalo kolegium 153 případů, a do konce srpna činil nový nápad 1078 věcí. Celkem jich přitom bylo vyřízeno už 1049, z toho 861 do tří měsíců, což představuje 96 % všech případů.

„Loni byla na trestním kolegiu průměrná délka vyřízení spisu 42 dnů. Je to údaj přesně k 30. 9. 2014. Nový údaj za letošní rok budeme mít, předpokládám, k dispozici také za měsíc. Samozřejmě, jde o všechny typy spisů, jednoduché i ty nejsložitější. Proto může být to číslo zavádějící.,“ říká Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu.

Oproti loňskému roku se trestní kolegium zrychlilo hlavně u věcí s přesahem do ciziny. Jde například o návrhy na zaznamenání údajů o odsouzení českého občana cizozemským soudem do Rejstříku trestů, návrhy na vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení nebo návrhy na vzetí předávané osoby do průvozní vazby po dobu průvozu územím Česka. Zatímco v roce 2014 se dařilo za méně než tři měsíce vyřídit jen 80 % věcí, za letošek je úspěšnost zatím 98 %. Je však nutné upozornit, že počet takových případů je letos zhruba poloviční než v roce 2014.

Poloviční je letos také zatížení soudu agendou stížností pro porušení zákona v trestních věcech, statistiky jsou však konstatní. Do tří měsíců se daří vyřídit jen téměř 80 % věcí. Naopak v rozhodování o odnětí nebo přikázání věci či ve sporech o příslušnost si Nejvyšší soud vede dobře a do tří měsíců vyřizuje 100 % věcí.

Mluvčí soudu Petr Tomíček také upozornil, že soud bude v blízké době čelit obměně třetiny soudců: „Na trestním kolegiu nyní pracuje 22 soudců plus 2 soudci stážisté. Jen kvůli dovršení 70 let věku skončí u Nejvyššího soudu do konce roku 2020 přesně 8 soudců, což je celá třetina. Právě je budou muset nahradit soudci noví,“ řekl s tím, že pokud se osvědčí, mají největší šanci právě soudci stážisté.

Podrobné statistiky:

Statistiky za období 1. 1. až 31. 12. 2014
  Převzato z roku 2013 Nápad Vyřízeno Průměrná délka řízení do 3 měsíců
Dovolání 167 1655 1669 92 %
Stížnosti pro porušení zákona 13 58 65 79 %
Cizozemská agenda 14 191 151 80 %
Odnětí a přikázání věci, spory o příslušnost 10 71 77 99 %

 

Statistiky za období 1. 1. až 31. 8. 2015
  Převzato z roku 2014 Nápad Vyřízeno Průměrná délka řízení do 3 měsíců
Dovolání 153 1078 1049 96 %
Stížnosti pro porušení zákona 6 23 23 78 %
Cizozemská agenda 54 71 105 98 %
Odnětí a přikázání věci, spory o příslušnost 4 53 51 100 %