František Púry
František Púry
autor: archiv Nejvyššího soudu

František Púry je soudcem Nejvyššího soudu od roku 1993, předtím pracoval na všech stupních vojenské justice. Na Nejvyšším soudě působí od začátku v trestním kolegiu a zaměřuje se na hospodářskou a majetkovou kriminalitu. Kromě toho se také podílí na tvorbě judikatury jako člen velkého senátu a evidenčního senátu trestního kolegia.

Púry nahradí v čele kolegia Stanislava Rizmana, který na funkci ke konci sprna po dvaceti letech rezignoval. Kvůli novele zákona o soudech a soudcích by mu mandát skončil oficiálně na konci září, Rizman se ale rozhodl odejít ještě o měsíc dříve.

František Púry vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Kromě své soudcovské praxe se věnuje také publikační činnosti v oboru trestního práva hmotného i procesního. Externě také spolupracuje s Právnickou fakultou a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a je členem vědecké rady Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a vědecké rady Centra insolvence a restrukturalizace na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze.