Kdo je povinen označit zákaz kouření

Místa, kde je kouření zakázáno, je jejich provozovatel povinen označit zjevně viditelnou grafickou značkou "Kouření zakázáno". Provozovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která vykonává podnikatelskou nebo jinou činnost podle jiného právního předpisu (vůbec se nemusí jednat o vlastníka předmětné nemovité věci).

Místa, kde je kouření zakázáno, vymezuje řada právních předpisů. Předně jde o § 8 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se zakazuje kouření mj. ve veřejnosti volně přístupných uzavřených prostorách, ve veřejných dopravních prostředcích, ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, v zábavních prostorách (např. v kinech, divadlech, výstavních a koncertních síních, sportovních halách a prostorách, kde jsou pořádána pracovní jednání) a také v zařízeních společného stravování (tj. restauracích, barech a dalších zařízeních, kde jsou poskytovány stravovací služby; zde však jen pokud se jejich provozovatel rozhodl, že půjde o nekuřácké zařízení či zařízení s vyhrazenými prostory, protože stávající úprava připouští i čistě kuřácká zařízení společného stravování).

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?