EK 26 pravo print
EK 26 pravo print

Máte velký obchodní spor? Tak využijte mediaci. To je hlavní sdělení nové pracovní skupiny, která vznikla pod hlavičkou pražské pobočky Mezinárodní obchodní komory, jež ve světě zastřešuje šest milionů firem. Právě skrz komoru se ročně protočí na 800 arbitráží. A to by se mohlo změnit. Díky mediaci by nemuselo dojít nejenom k arbitráži, ale ani k soudu. "Pomocí mediátora strany o sporné otázce vyjednávají, aniž je nutné podávat žalobu k soudu. Dohody je pak dosaženo vždy jen se souhlasem obou stran, a to ve více než v 80 procentech případů," tvrdí mediátor Martin Svatoš.

Když chtějí velcí, chci i já

Základem činnosti skupiny pod vedením advokáta Miloše Olíka z Rowan Legal je takzvaná mediační výzva, aby se velké korporace připojily a prohlásily, že se budou snažit v případě sporu domluvit. "Jde o jakýsi závazek lídrů českého byznysu ke zvážení řešení všech sporů nejprve prostřednictvím mediace před podáním žaloby k soudu," popisuje Olík. Podle členů skupiny s tím jde ruku v ruce posílení korporátní kultury. Například ve Spojených státech podle nich už není normální ani vhodné žalovat své vlastní klienty. Globální firmy pak k mediaci přistupují i ve sporech se zaměstnanci, obchodními partnery i s konkurenty.

Do české skupiny už stihly své zástupce nominovat třeba Česká spořitelna nebo polostátní ČEZ. "Díky tomu, že se k mediaci a její podpoře přihlásí velcí hráči, na trhu dojde k jakési její psychologické společenské legitimizaci," tvrdí Svatoš. Samy společnosti jsou přesto ke své účasti zdrženlivé. "Účast jsme si zvolili z důvodu spíše širšího než přímo z důvodu mediace jako tématu. Snažíme se pokrýt různé pracovní skupiny právního zaměření především z důvodu networkingu a sledování trendu v právní oblasti," řekla Zuzana Krejčiříková, která je v platformě právě za ČEZ.

Pracovní mediační platforma pak má ve svých řadách i dva zkušené rozhodce, Víta Horáčka a Alexandra Bělohlávka, nebo experta na rozhodčí řízení, Dušana Sedláčka z kanceláře Havel, Holásek & Partners. Ti by měli spolu se zbytkem skupiny připravit třeba překlad mezinárodních rozhodčích pravidel komory do češtiny.

Mediace je levná

Z mediace by ve výsledku mohly profitovat obě strany sporu - pokud se tedy nakonec dohodnou. Ušetří totiž na nákladech soudního či rozhodčího řízení. "Dochází k úspoře nemalých prostředků českých podnikatelů, čímž jsou naplňovány cíle Mezinárodní obchodní komory," řekl k mediaci výkonný ředitel pražského zastoupení komory Karel Machotka.

V Česku byla mediace zakotvena v zákoně teprve v roce 2012. Kdokoliv má spor, se může obrátit na mediátora a uzavřít smlouvu o provedení mediace. A to i ti, kteří už se žalují. Soud totiž může sám, uzná-li to za vhodné a účelné, účastníkům nařídit, aby se setkali s mediátorem. "Mediace navíc v souladu s novým občanským zákoníkem staví běh promlčecích lhůt," popisuje Svatoš. Potřeba je podle mediátorů počítat s několika tříhodinovými setkáními.

Nevýhodou mediace je nevymahatelnost samotné výsledné domluvy. Ta tak musí být sepsána buď u notáře, a to s doložkou vykonatelnosti, anebo před soudem v rámci uzavření smíru.

Ve světě má mediace úspěchy

Český pilotní projekt má ambice ušetřit podnikatelům miliony korun. Vzorem je britský projekt "UK Government Pledge 2001". Ten navýšil počet mimosoudního řešení sporů o 20 procent a společnosti tak ušetřily přes miliardu korun. Úspěšná byla i americká výzva, pod kterou se podepsal třeba Microsoft, McDonald's nebo General Motors Company. Aktuálně se mediaci daří i ve východní Evropě. Třeba podle Yulie Yakovlevy z Permské státní univerzity si firmy v Rusku dají pozor na dobrý obraz a minimum soudních sporů. Preferují tak mediaci.


Článek vyšel v časopise Ekonom 25. června.

Autoři: Jaroslav Kramer