Úprava této možnosti vyvolává řadu výkladových problémů. Kromě nich se však nabízí zcela zásadní otázka, zda se nové právo jejím zakotvením vydalo správným směrem. Poslední vývoj v anglickém právu vyvolává pochybnost o správnosti zvoleného řešení. Cílem následující stati je upozornit na aktuální posuny v anglické úpravě a na pozadí tamní neblahé zkušenosti s tzv. corporate directors otevřít podobnou diskusi v tuzemsku.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?