PŘEDMLUVA

Manažerská motivační schémata (pro zjednodušení dále používám pouze označení "motivační schéma") jsou založena především na pochopení ekonomických aspektů, méně pak už ryze právních. Advokát, který se jimi zabývá, by měl mít v souvislostech jasno. Vzhledem k tomu, že tato schémata jsou často založena na anglosaských modelech, jedná se většinou o inominátní dokumenty, kde je značná volnost stran. Z tohoto důvodu je v textu kladen důraz na doporučení oblastí, jež by v rámci realizace manažerských motivačních schémat neměly být opomenuty.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?