Štěpán Holub
Štěpán Holub
autor: archiv Štěpána Holuba

Ocenění v rámci Ambassador Awards Evening uděluje Prague Convention Bureau českým zástupcům v mezinárodních odborných asociacích, kteří se významně zasloužili o propagaci Prahy jako ideální destinace pro pořádání mezinárodních kongresů. Letos se ceny udílely již pošesté.

Advokát Štěpán Holub získal ocenění v kategorii Kongres roku 2014 do 500 účastníků, a to konkrétně za organizaci 52. kongresu Mezinárodní asociace mladých právníků. Akce se v Praze konala loni na konci srpna a zúčastnili se jí zástupci z 55 zemí světa. Cílem kongresu bylo sdílení znalostí a zkušeností mezi mladými právními odborníky s věkovým průměrem kolem 35 let.

Kromě Štěpána Holuba bylo ceněno dalších šest odborníků, převážně z oboru lékařství.

„Musím říci, že kongresová turistika je jedním z opravdu velkých přínosů do celkového objemu cestovního ruchu v naší republice. Třeba v loňském v roce stoupl nejen počet kongresových akcí, ale hlavně počet osob, které se jich zúčastnily. Oproti roku 2013 činilo navýšení počtu kongresových turistů celých 8 %, což znamená obrovský úspěch,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která společně s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou převzala nad oceněním záštitu.