Zákon roku 2014
Zákon roku 2014

Nejlepším zákonem uplynulého roku je novela zákona o zaměstnanosti ve spojení s novelou živnostenského zákona. Alespoň podle hlasování víc než čtyř stovek podnikatelů v rámci ankety Zákon roku. Novely přinesly elektronizaci živnostenského rejstříku, takže podnikatelé nemusí živnostenskému úřadu opakovaně dokládat dokumenty, které už dříve předložili. Zrušena byla také povinnost mít v místě pracoviště doklady potvrzující pracovní vztah zaměstnance, pokud je řádně hlášen na správě sociálního zabezpečení.

Důležitou změnou je také snížení minimální pokuty za nelegální zaměstnávání, tzv. švarcsystém z likvidačních 250 000 Kč na 50 000 Kč. Novela také významně posílila ochranu soukromí tím, že po čtyřech letech od zániku živnostenského oprávnění se údaje o podnikateli přesunou do neveřejné části rejstříku.

V těsném závěsu skončila na druhém místě novela daňového řádu, díky které může finanční úřad prominout penále nebo úrok z prodlení. Podmínkou ale je, že dlužná daň byla zaplacena.

"Jde o velmi důležitý a nenahraditelný institut, který umožňuje řešit některé individuální absurdní důsledky zdanění vyplývající ze složitého a často se měnícího daňového systému, umožňuje zohlednit neúmyslné chyby a odstranit možnou tvrdost právní úpravy a podobně – jde tedy o jakousi krabičku poslední záchrany," řekl Jiří Nesrovnal, člen prezidia Komory daňových poradců ČR.

Naopak za nejhorší právní předpis zvolili podnikatelé novelu zákona o DPH, která "zvítězila" v kategorii Paskvil roku. Veřejnosti se nelíbí zavedení třetí sazby DPH a také rozšíření režimu reverse charge na další druhy dodání zboží. Navíc daňové předpisy jsou obvykle schvalovány na poslední chvíli, což přispává k nejistotě podnikatelů. Například zmíněnou novelu zákona o DPH schválila Poslanecká sněmovna až 22. prosince.

"K nespokojenosti s daňovými předpisy přispívá také jejich nejasný výklad, který se mnohdy upřesňuje i několik měsíců po zahájení jejich účinnosti. Daňoví poplatníci se přitom musí zákonem řídit hned od začátku, i když jim nikdo nedokáže vysvětlit, co je vlastně správně. I tento stav by zlepšilo jednotné spouštění podnikatelské legislativy s dodržováním minimální, např. tříměsíční lhůty mezi přijetím a účinností, která by poskytla alespoň minimální standardní prostor pro přípravu podnikatelů a vysvětlení nejasností," připomíná Lucie Rytířová z daňového oddělení Deloitte ČR.

Anketu Zákon roku letos pošesté pořádá advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal ve spolupráci s partnery. Pět konečných adeptů do obou kategorií ankety navrhuje nominační rada složená převážně z právníků a zástupců firem. O vítězích pak rozhoduje svým hlasování podnikatelská veřejnost.

Výsledky ankety Zákon roku 2014:

  Zákon roku 2014 %
1. Méně administrativy a omezení (zákon o zaměstnanosti, živnostenský zákon) 34 %
2. Férové placení daní se vyplatí (novela daňového řádu) 32,5 %
3. Transparentní přijímání zákonů (novela jednacího řádu Poslanecké sněmovny) 17,3 %
4. Partner pro soukromou sféru (Služební zákon) 8,9 %
5. Veřejná regulace na správném místě (zákon o kybernetické bezpečnosti) 7,3 %

 

  Paskvil roku 2014 %
1. Daňové předpisy (tři sazby a reverse charge DPH) 44,2 %
2. Novela advokátního tarifu 29,7 %
3. Zbytečné informační povinnosti podnikatelů (informace o původu potravin) 9,4 %
4. Služební zákon (cíle nenaplněny) 9,4 %
5. Novela zákona o odpadech (třídění bioodpadu) 7,3 %