Trestní právo - ilustrační foto
Trestní právo - ilustrační foto
autor: archiv HN

Odborná komise pro nový trestní řád funguje od března loňského roku. Od počátku ji vedl Pavel Šámal, který se však po jmenování předsedou Nejvyššího soudu přesunul z pozice předsedy komise do role jejího odborného garanta. Nyní komisi povede profesorka trestního práva Dagmar Císařová.

„Velice si vážím toho, že paní profesorka Císařová, která patří mezi nejvýznamnější české právníky v oboru trestního práva a pro své výjimečné odborné kvality je uznávána právnickou veřejností v tuzemsku i v zahraničí, přijala moji nabídku na vedení přípravy rekodifikace trestního procesního práva. Zároveň bude významným členem úzkého ministerského týmu, který návrh nového zákona připraví. Kdo studoval trestní právo, učil se z jejích učebnic. Nemůžeme mít lepší záruku pro zpracování nového trestního řádu, než je paní profesorka,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Podle ministerstva dojde po příchodu Císařové k doplnění komise o nové odborníky. Pavel Šámal bude stejně jako Dagmar Císařová součástí užšího ministerského týmu.

Dagmar Císařová působila více než 50 let na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kromě toho také vyučovala na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nebo na katedře trestního práva Policejní akademie České republiky. V minulosti pracovala také pro Ústav státu a práva České akademie věd nebo pro Ústav sociálního lékařství a organizace zdravotnictví. S působením v odborných orgánech má zkušenosti, byla například členkou legislativní komise Ministerstva spravedlnosti pro rekodifikaci trestního práva nebo komise pro trestní právo České advokátní komory.