Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR
Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR
autor: HN – Jiří Koťátko

Nová prezidentka Exekutorské komory ČR Pavla Fučíková na tiskové konferenci potvrdila, že nové vedení bude dále podporovat zavedení místní příslušnosti exekutorů, jejíž prosazovaní začalo již za bývalého šéfa Davida Koncze. Návrh zákona nyní leží na ministerstvu spravedlnosti:

„Exekutorská komora na podzim loňského roku předložila ministerstvu spravedlnosti vlastní legislativní návrh, který počítá s pravou teritorialitou s rovnoměrným nápadem věcí. Ministerstvo si nechalo k návrhu zpracovat analýzu na Vysoké škole ekonomické a na základě této analýzy se chce rozhodnout, zda k této koncepční změně přistoupí,“ řekl odstupující prezident Exekutorské komory David Koncz. Fučíková k tomu dodala, že je nutné konkrétní podobu změn ještě vydiskutovat se zástupci věřitelů.

Nové prezidium se bude muset v nejbližší době popasovat s tím, že pod sebe chce ministerstvo spravedlnosti přenést kárnou odpovědnost exekutorů. Tu doteď řeší jen Nejvyšší správní soud, kterému loni přišlo 14 žalob. Nápad resortu leží aktuálně ve Sněmovně. „Řízení by se zahajovalo z úřední povinnosti, vedli by ho zaměstnanci dohledového oddělení ministerstva. Komora by tedy nemohla ani sama podávat kárné žaloby, tak jako může doposud,“ uvedl končící viceprezident komory Michal Rudý s tím, že je taková změna kárného řízení nekoncepční. „Prodloužilo by to řízení, protože by bylo nejprve dvojinstanční u ministerstva a v případě následné žaloby pak u Nejvyššího soudu,“ dodává Rudý.

Jednou z nových priorit vedení Komory je také navrácení exekutorských zápisů o dohodě mezi dlužníkem a věřitelem o existenci peněžitého dluhu. Pravomoc sepisování byla exekutorům odebrána v roce 2013, podle Fučíkové je to ale škoda, neboť veřejnost této možnosti hojně využívala a chtěla by jí vrátit:

„Rádi bychom tuto otázku otevřeli. Zda je to reálné, se ukáže, bude také záležet na komunikaci s novým vedením Notářské komory. Myslím, že máme co nabídnout. S exekutorskými úřady by přibylo dalších 160 míst, na kterých by bylo možné tyto zápisy sepisovat, což by mohl být argument, který by mohl náš záměr podpořit. Chceme za tímto cílem jít,“ řekla Fučíková s tím, že by mohli jít v rozšíření exekutorské činnosti ještě dál. "Chceme se inspirovat v cizině. Možností je třeba zapojení se do před-exekučního vymáhání pohledávek, které dnes vedou inkasní společnosti, nad kterými není takový dohled jako nad exekutory,“ dodala Fučíková.

Dalšími prioritami, na které se chce komora zaměřit, je elektronizace exekucí a také osvěta veřejnosti ohledně fungování exekucí. Nový viceprezident Vladimír Plášil pak dodal, že by chtěli sjednotit vzhled úředních rozhodnutí a listin exekutorů, aby nedocházelo k jejich padělání: „Občané jsou často zmateni a nejsou schopni rozlišit, zda jim píše skutečný exekutor nebo kriminálník, který se za něj vydává,“ dodal Plášil. Návrh je reakcí na nedávné šíření falešných exekučních výzev.

Komora chce také dále pracovat na zlepšení vnímání exekutorů veřejností: „Já osobně bych se chtěl velmi zasadit, aby se exekutorský stav stal váženou právnickou profesí, což mi doposud poněkud chybělo. Exekutoři byli spíše na okraji důvěry obyvatel a to bych rád já osobně změnil,“ dodal nový člen prezidia Petr Polanský.