Robert Pelikán
Robert Pelikán
autor: HN – Lukáš Bíba

„Podařilo se nám dosáhnout shody se všemi klíčovými aktéry celého procesu,“ řekl Pelikán na úvod svého setkání s novináři. Podle něj se podařilo nalézt shodu a podporu u Nejvyššího státního zástupce a Unie státní zástupců. Norma prý také vyhovuje připomínkám koaličních stran a Pelikán ji projednal i s předsedy ústavně-právních výborů obou komor Parlamentu. „Je to předloha, která by mohla bez větších potíží projít legislativním procesem a která je dobrým novým zákonem o státním zastupitelství. Nastartuje novou éru veřejné žaloby v ČR,“ dodal Pelikán.

Součástí zákona je podle ministra silný, jednostupňový speciál pro vyšetřování nejzávažnějších případů korupční a hospodářské kriminality. Toto speciální státní zastupitelství by mělo stát mimo soustavu, která bude nově třístupňová. Zruší se tak vrchní státní zastupitelství. „Posiluje se odpovědnost státních zástupců a zvyšuje se jejich transparentnost a nezávislost,“ řekl ministr.

Podle Pelikána zákon snižuje možnost vlivu politické reprezentace do soustavy státní žaloby. „Omezuje se právo resortu na informace z řízení. Ministerstvu bude znemožněno dostat se k informacím z živých kauz,“ dodal. Zákon by podle něj mohl nabýt účinnost k 1. lednu 2017, některá ustanovení kvůli přechodu na nový systém už o půl roku dříve.

Autoři: Jaroslav Kramer