Printscreen webu www.centralniadresa.cz
Printscreen webu www.centralniadresa.cz
autor: archiv Právního rádce

Podle výzkumu, který provedli na Fakultě sociálních věd, jsou výnosy při dražbě jistější, vyšší a prodej jejich prostřednictvím je úspěšnější než při použití veřejné soutěže nebo kamenné dražby. Elektronické dražby jsou navíc transparentní, neboť všechny musejí být zveřejňovány na veřejném portálu www.centralniadresa.cz.

Navíc na nemovitosti prodávané prostřednictvím veřejné dražby se nevztahuje povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budov. Další výhodou jsou nízké náklady a také to, že vlastnické právo k předmětu dražby přechází na vydražitele ihned okamžikem udělení příklepu.

„Výhodou elektronické dražby je jednoznačně také anonymita účastníků, protože na rozdíl od dražeb kamenných, kde jsou účastníci fyzicky na jednom místě, se nemohou mezi sebou dohodnout," uvedl David Hlinka, ředitel společnosti JH Partners, která provozuje portál ElektronickeDrazby.cz.

Problémem je však nejednotný režim elektronických dražeb, kdy různé subjekty – např. exekutoři, konkurzní správci nebo územní samospráva – používají různé systémy a problematika navíc zasahuje gesci více ministerstev.

Přesná pravidla pro dražby i požadavky na dražební systémy stanovuje vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě. Podle odborníků se však v praxi mnohdy nedodržuje.

„Je zde například zakotven požadavek zpětného dohledání všech příhozů, což ale řada systémů vůbec neumožňuje. Jde tak o přímé porušení vyhlášky,“ upozornil Jiří Skuhrovec, vedoucí vývoje projektu ElektronickeDrazby.cz.

Právě systém ElektronickeDrazby.cz si klade za cíl být portálem pro dražby, který splňuje všechny zákonné požadavky tak, aby byl maximálně bezpečný a transparentní. Oficiálně byl spuštěn na začátku března po roce a půl testování. Využila ho již například Praha 14 při prodeji bytů.