Osobní počítač
Osobní počítač
autor: HN – Matej Slávik

Společnost eMarketing CZ přitom Úřad pro ochranu osobních údajů pokutoval již loni. Tehdy dostala za opakované rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení pokutu téměř půl milionu korun, protože ale s touto činností dále pokračovala, je současná sankce přísnější. Za rozeslání více než 300 spamů v rozporu se zákonem o některých službách informační společnosti jí nyní úřad uložil zaplatit 1,5 milionů korun.

„Společnost neprokázala, že adresáti rozesílaných sdělení poskytli souhlas s jejich zasíláním, ani nebylo prokázáno, že jde o zákazníky společnosti. Při stanovení výše sankce bylo přihlédnuto mj. k tomu, že si musela být s ohledem na předchozí kontrolu a vedené správní řízení vědoma, že její postup je nezákonný,“ uvedl mluvčí úřadu David Palát.

Za šíření nevyžádaných spamů dostala pokutu také společnost Traffic7, a to konkrétně ve výši 1,9 milionů korun. Důvodem takto vysoké sankce bylo, že nevyžádaná pošta byla pro adresáty velmi obtěžující, řada z nich měla ve schránce od společnosti desítky zpráv. Firma také někdy rozesílala svá sdělení na jednu adresu několikrát denně nebo opakovaně během pár dní.

Protože ani jedna ze společností nepodala rozklad, jsou rozhodnutí pravomocná.