Printscreen webu Národního centra kybernetické bezpečnosti
Printscreen webu Národního centra kybernetické bezpečnosti
autor: archiv Právního rádce

Důležitým cílem v otázce kybernetické bezpečnosti je podle strategie zlepšení spolupráce jak mezi státem a soukromým sektorem, tak na mezinárodním poli. Dalšími prioritami jsou zajištění ochrany národní kritické infrastruktury a významných informačních systémů, výzkum a vývoj v této oblasti nebo podpora vzdělání, osvěty a rozvoje informační společnosti.

„Je to součástí naší snahy řešit všechny aspekty bezpečnosti země a jejích občanů. Chci připomenout, že na předminulé schůzi kabinetu jsme aktualizovali Bezpečnostní strategii státu a dnes jsme tedy poté, kdy tuto Národní strategii kybernetické bezpečnosti schválila Bezpečnostní rada státu, ji také projednali a schválili,“ uvedl po jednání vlády premiér Bohuslav Sobotka na tiskové konferenci.

Národní strategii kybernetické bezpečnosti na roky 2015 až 2020 vypracoval Národní bezpečnostní úřad, který je hlavním orgánem v otázce kybernetické bezpečnosti země. Jde o základní koncepční dokument, který je východiskem pro přípravu dalších směrnic a doporučení.

„Na základě této Národní strategie kybernetické bezpečnosti bude také připraven akční plán, který bude konkretizovat jednotlivá opatření vlády v této oblasti,“ dodal Sobotka.