Nejvyšší žalobce Pavel Zeman
Nejvyšší žalobce Pavel Zeman
autor: HN – Jan Symon

Jedním z klíčových témat schůzky byla garance nezávislosti státních zástupců. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman uvítal, že ministerstvo již netrvá na variantě, že v případě neúspěšného výběrového řízení by měl vedoucí státní zástupce jmenovat ministr spravedlnosti po projednání s nejvyšším státním zástupcem. Nově by měla pravomoc ministra být formulována tak, že je bude jmenovat na návrh nejvyššího státního zástupce, což Zeman vidí jako důležitý posun.

Naopak řada otazníků stále visí nad možným zřízením protikorupčního speciálu. Ministerstvo podle Heleny Válkové vyslyšelo připomínky státních zástupců i opozičních stran a upouští od původní dvoustupňové koncepce. Konečná podoba však bude ještě předmětem diskusí, také proto, že s ní úzce souvisí budoucnost vrchních státních zastupitelství.

V úvahu tak přichází vytvoření jednostupňového úřadu, který by řešil nejzávažnější hospodářskou kriminalitu za současného zrušení vrchních státních zastupitelství. Ministryně však nevyloučila ani možnost, že by se speciál nakonec nezřizoval, ale více by se posílila úloha právě vrchních státních zastupitelství, konkrétně šestých odborů, které nyní korupční kauzy řeší.

„Každý bude přemýšlet o názoru druhého a na příštím jednání už bychom chtěli projíždět jednotlivé paragrafy a připomínky,“ řekl k tomu Pavel Zeman. Jednání ke změnám návrhu zákona bude pokračovat 18. února.

Původní termíny příprav na novém zákoně nejsou podle ministryně ohroženy. Podle ní by konečný návrh mohl jít v dubnu do připomínkového řízení, v červnu by se jím měla zabývat vláda.