Pavel Šámal
Pavel Šámal
autor: HN – Martin Svozílek

Pavel Šámal na setkání řekl, že jeho prioritou je nyní soustředit se na roli předsedy Nejvyššího soudu. Ministryně spravedlnosti Helena Válková ale podle jeho slov chtěla, aby zůstala zachována i jeho účast v Komisi pro nový trestní řád, z pozice jejího předsedy se tedy posunul do role odborného garanta.

Ministryně k tomu uvedla, že osoba Pavla Šámala pro ni představuje záruku, že nový trestní řád bude kvalitním předpisem, který přežije desetiletí. Společně se Šámalem se prý zamýšleli nad možnými kandidáty na nového předsedu komise, konkrétní ale být nechtěla s tím, že musí nejprve zjistit názory těch, kterých by se funkce případně týkala.

Náplní společné schůzky kromě toho byla diskuse o reformě justice z hlediska jejího zjednodušení a zpřehlednění. K možné změně soudní soustavy ze čtyřstupňové na třístupňovou uvedli, že není podstatou kolika stupňová soustava nakonec bude, ale že je třeba především vyřešit otázku jak budou vypadat soudy prvního stupně a kolik jich bude. Od toho se pak bude odvíjet celá soustava.

Upozornili také na to, že do budoucna bude pravděpodobně nezbytné přizpůsobit soustavu krajskému územnímu členění. Válková se Šámalem současně zdůraznili, že není jejich cílem reformu vnucovat, ale že chtějí aby odrážela názory odborné veřejnosti. Schůzkám nejen na okresních, krajských i vrchních soudech proto chtějí věnovat dostatek času a prostoru.