Byl to právně zajímavý rok, velice dynamický a živý. Platí pro něj ostatně všelijaká adjektiva a hodnocení, absolutně ale ne ono okřídlené "konzervativní".

Nejprve totiž nabyl účinnosti nový občanský zákoník. A samozřejmě také zákony o obchodních korporacích, o mezinárodním právu soukromém, o zvláštních řízeních soudních a množství dalších důležitých předpisů. Soukromé právo se po desítkách let změnilo. Nikoliv snad absolutně, ale velmi výrazně a především nenávratně. Většina lidí to samozřejmě nijak nepoznala. Ostatně přesně tak, jak většina "jiných" lidí - právníků - předpokládala. Během aplikace nových pravidel se začaly, opět jak se předpokládalo, objevovat problémy. Doktrína k většině z nich zaujala určité stanovisko. Prozatím se tak vyřešily, nebo alespoň odložily.

Korporace, nadace i spolky se přizpůsobily. Tu s větším, tu s menším skřípěním zubů. V polovině roku pak uplynul první důležitý termín, spojený s povinným přizpůsobením dokumentů korporačnímu zákonu. Že to hodně firem nestihlo, bylo všem jedno, rejstříkové soudy to totiž stejně neměly čas řešit. Zase jsme si tak dokázali, že Česká republika se ve svých základních charakteristikách nemění.

Rok 2014 byl extrémně důležitý pro oba hlavní kritiky rekodifikace Roberta Pelikána a Petra Čecha. První z nich se stal po krátkém angažmá v čele legislativy ministerstva financí prvním náměstkem ministryně spravedlnosti, druhý pak jeho hlavním poradcem. Dostali příležitost dokázat, že je občanský zákoník opravdu tak špatným a nebezpečným, jak říkali, a začali ho přepisovat. Své změny ale nedovedli příliš dobře vysvětlit. Pochopitelná a zamýšleníhodná stanoviska střídaly až moc časté ublíženecké výkřiky a odkazy na neurčité a anonymní masy v nesnázích. Narazili na odpor kdekoho a museli se stáhnout. Ale jen dočasně.

Aktuální drobnou novelu totiž má už na jaře příštího roku následovat další, tentokrát velká. Válka o občanský zákoník, která se letos znovu rozhořela, byla ve svých nejtěžších obdobích ještě krutější než kdykoliv dřív. Zákopové boje i souboje nové generace nás bez debat čekají i do budoucna. Jen na okraj poznamenejme, že ministerstvo spravedlnosti zahájilo obrovské legislativní práce na všem možném a i v příštích letech bude právo všelijaké, jen ne konzervativní. Uvidíme, o co všechno se budou právníci ještě hádat. Tak takový byl rok 2014. Díky, nebo možná spíše kvůli výše popsanému budou velice podobné i ty následující.

Pomalu vstupujeme do roku 2015. Termín 1. ledna je každoročně spojen s množstvím úplně nových přepisů a pro české právo rovněž typických novel novel. Rozbory prvních právních změn, o kterých byste měli určitě vědět, najdete na dalších stranách. Další budou následovat v příštím čísle.

Milé čtenářky a milí čtenáři, děkuji vám za vaši přízeň a za celou redakci přeji hezké Vánoce a vše nejlepší do příštího roku.

 

JAN JANUŠ
šéfredaktor

Text vznikl jako editorial prosincového čísla Právního rádce.

Autoři: Jan Januš