Martin Aschenbrenner
Martin Aschenbrenner
autor: Archiv PRK Partners

1) Jaké transakce, na kterých jste pracovali, považujete v letošním roce za nejvýznamnější? Co bylo pro vás dále obchodně důležité?

2) Kdo patří v současnosti mezi vaše nejvýznamnější klienty?

PRK Partners

Martin Aschenbrenner

1) Naše firma má téměř sto právníků a pracuje na řadě transakcí. Z transakcí, na kterých jsem v uplynulém roce osobně pracoval, považuji za nejvýznamnější například globální financování skupiny Monier ve výši 665 milionů eur, včetně emise seniorních zajištěných dluhopisů v objemu 315 milionů eur a poskytnutí seniorních zajištěných úvěrů v celkové výši 350 milionů eur. Naše role spočívala v zastupování věřitelů a aranžérů financování v otázkách českého práva. Další významnou transakcí, na které jsme se podíleli, bylo akviziční financování skupiny MTX Group na nákup OKK Koksovny a.s., která je jedním z největších producentů slévárenského koksu v České republice. Zde jsme zastupovali financující strany (aranžér, agent úvěru, agent pro zajištění a původní věřitelé). Za oblast kapitálových trhů bych také rád zmínil naše zastupování, ve spolupráci s Covington & Burling, aranžérů Jeffries LL.C. a Leerink Partners LL.C. prvotního úpisu akcií (IPO) v USA a poradenství v souvislosti s přijetím k obchodování na trhu NASDAQ farmaceutické společnosti Affimed Therapeutics B.V., která má část svého podniku v České republice. V tomto roce jsme pracovali ještě na jedné významné IPO, která se však z důvodů situace na trhu nakonec nerealizovala. V této transakci jsme zastupovali společnost JP Morgan, hlavního manažera zamýšlené IPO.

2) Každý klient je pro nás v momentu, kdy pro něho pracujeme, nejvýznamnější a klientů máme celou řadu, takže zde nelze zmínit všechny. Mimo to někteří klienti si zveřejňování svého jména nepřejí. S ohledem na tyto skutečnosti mohu uvést, že mezi naše klienty patří například Anheuser-Busch, Burza cenných papírů Praha, a.s., CET 21, Comdata, Česká spořitelna a.s., ČSOB a.s., Deutsche Bank, Goldman Sachs, Holcim, JP Morgan, Raiffeisenbank, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Allen & Overy

Jan Myška

1) V posledním roce jsme se podíleli na průlomových transakcích v České republice a střední a východní Evropě. To zahrnuje mimo jiné poradenství ve věci přeshraniční fúze české a slovenské dceřiné společnosti UniCredit Bank, poradenství společnosti NET4GAS ohledně vytvoření nové dlouhodobé kapitálové struktury, poradenství při prodeji majetku společnosti Eni ve střední a východní Evropě a zastupování České exportní banky v rozhodčím řízením ve vztahu k úspěšné žalobě na ruskou banku Mezhtopenergobank. Na celosvětové úrovni jsme ve snaze pomáhat našim klientům realizovat jejich celosvětové strategie vybudovali vskutku mezinárodní síť se 46 kancelářemi ve 32 zemích. Díky naší celosvětové síti jsme ve fiskálním roce 2014 pracovali s 80 % ze 100 největších veřejně obchodovaných společností (Forbes, květen 2014).

2) Mezi naši dlouhodobou klientelu patří většina významných korporací a finančních institucí působících na českém trhu. Právní služby poskytujeme například společnostem AVG, Česká exportní banka, České Radiokomunikace, Glencore, EnBW, Howden/Colfax Corporation, Macquarie, Raiffeisenbank, Samsung Electronics, UniCredit Bank, Vítkovice Steel nebo Walmark.

PPS Advokáti

Jan Lipavský

1) Mezi naše nejvýznamnější transakce lze jistě zařadit zpracování právní části koncesního projektu na výstavbu a provoz domova pro seniory soukromým investorem, přípravu smluvní dokumentace týkající se účasti klienta na projektu výzkumu a vývoje s akcentem na úpravu práv ke vkládanému a vzniklému duševnímu vlastnictví nebo komplexní právní servis v rámci akvizice klienta, kdy součástí transakce byla smlouva o podmínkách převodu obchodního podílu se složitým systémem zajištění proti vadám nabývané společnosti.

V roce 2014 pro nás bylo obchodně důležité zejména zvládnutí zvýšené poptávky stávajících i nových klientů v souvislosti s novou legislativou při zachování kvality právních služeb a lhůt jejich dodání.

2) Jednou z našich základních obchodních strategií je vysoká míra diverzifikace klientely, a proto si velmi vážíme všech našich klientů. Konkrétní klienty, kteří patří mezi naše nejvýznamnější, tak jmenovat nechci. Pokud by měl být měřítkem významu objem zadávané práce, pak bych nemohl opomenout klienta z nebankovního finančního sektoru, klienta zabývajícího se odpadovým hospodářstvím nebo klienta z oblasti automobilového průmyslu.


BBH

na první otázku odpovídá Tomáš Otruba, na druhou pak Vladimír Uhde

1) Nejvýznamnější transakce je nepochybně koupě telekomunikačního obra O2 Czech Republic. Na straně prodeje pak například odchod skupiny PPF ze společného pojišťovacího holdingu s Generali či prodej podílu ve skupině EPH. Významných a složitých transakcí či litigací ale máme tolik, že jen přehled by vydal na více než 20 stran.

2) S našimi klienty si budujeme a udržujeme dlouhodobé vztahy založené na vzájemné důvěře a naší snaze dokonale porozumět jejich byznysovým potřebám. Přestože se naše klientské portfolio průběžně rozšiřuje, v současné době, stejně jako před lety v něm velmi významnou roli hrají investiční skupiny, banky, pojišťovny, průmyslové skupiny a také třeba developeři. Je důležité zdůraznit, že si ohromně vážíme každého z našich klientů a s plným odhodláním se věnujeme každému projektu, na kterém pracujeme. Není ovšem tajemstvím, že poskytujeme komplexní poradenství především skupině PPF, EPH, Škoda, ČEZ, Teléfonica O2, České exportní bance, České televizi, České poště a mnoha dalším.

Rowan Legal

Martin Janoušek

1) Ptáte-li se na transakci, pak akvizici společnosti Profidebt pro evropského lídra ve správě pohledávek Intrum Iustitia za 37 milionů eur. Velmi si ceníme začátku prací pro Severočeskou vodárenskou společnost v souvislosti s přípravou strategického projektu provozování vodohospodářské infrastruktury po roce 2020.

Weil, Gotshal & Manges

Karel Muzikář

V letošním roce jsme pracovali na celé řadě zajímavých transakcí. Ale nejvíce si cením dvou velkých vítězství, která se týkají dlouholetého sporu o miliardové odškodné za zatopení chemičky Ostramo v roce 1997. Naše kancelář ve sporu zastupovala Povodí Odry a dosáhla toho, že státní podnik nemusí žalobci platit rekordní odškodné ve výši 16,4 miliardy. V červnu o tom rozhodl nejprve Nejvyšší soud a v říjnu Ústavní soud odmítl ústavní stížnost žalobce.

Rödl & Partner

Petr Novotný

1) V letošním roce se jednalo o interní transakci - spojení s daňově auditorskou kanceláří Vorlíčková Partners. Pod křídla Rödl & Partner tak přišlo téměř 90 špičkových odborníků, převážně z řad daňových poradců a auditorů. Kancelář Rödl & Partner se s celkovým počtem tuzemských poradců přiblížila číslu 300 a potvrzuje tak své postavení mimořádně silné poradenské kanceláře v České republice poskytující poradenství v oboru právo, daně, audit, outsourcing a management & business consulting takzvaně z jedné ruky. Jsem přesvědčen, že spojení obou kanceláří umožní další rozvoj a zkvalitnění našich služeb ve prospěch klientů. Touto fúzí potvrzujeme i dlouhodobou úspěšnou spolupráci se společností Vorlíčková Partners.

2) Kdo jsou nejvýznamnější klienti a jak jejich význam posuzovat? Podle obratu? Podle počtu zaměstnanců? Pro nás je opravdu každý klient, má-li o naše služby zájem a je s nimi spokojený, ten nejvýznamnější.

Havel, Holásek & Partners

Jaroslav Havel

1) Kancelář Havel, Holásek & Partners v roce 2014 asistovala u celkem 25 transakcí v oblasti fúzí a akvizic v hodnotě od 20 milionů Kč do několika miliard Kč. Mezi ty objemově významné patří například komplexní právní poradenství společnosti Koninklijke Ahold v souvislosti s akvizicí 100% podílu ve společnosti Spar Česká obchodní společnost, předním maloobchodním řetězci rychloobrátkového zboží. Hodnota transakce přesahovala pět miliard Kč. Dále to bylo poradenství společnosti Pivovary Lobkowicz Group při přípravě a realizaci unikátního projektu IPO v České republice podle nové právní úpravy, ale i další transakce. Rok 2014 hodnotím jako obchodně důležitý ve všech ohledech. Na začátku roku jsme se přestěhovali do exkluzivního prostoru pražského Florentina. V období od listopadu 2013 do října 2014 jsme zaznamenali rekordní nárůst tržeb, přes 27 %, a tomu odpovídající nárůst zisku. V průběhu roku jsme integrovali několik týmů advokátů z předních mezinárodních kanceláří, zejména celou pražskou pobočku Norton Rose Fulbright s partnerem Pavlem Kvíčalou, dále pak přišel americký partner Peter Valert a další tři advokáti z mezinárodní kanceláře DLA Piper a celá řada advokátů z další mezinárodní kanceláře Weil. Oblast našeho mezinárodního působení a mezinárodních služeb pro naši klientelu z řad českých a slovenských exportérů tak výrazně posílila. Rozšířili jsme rovněž tým o renomované akademiky - spoluautory nového občanského zákoníku a komentářů k němu -, následně jsme založili vlastní vzdělávací akademii poskytující vzdělání v oblasti práva na té nejvyšší úrovni. Máme přes 170 právníků, což z nás činí největší nezávislou advokátní kancelář ve střední Evropě.

2) Naše kancelář nezveřejňuje jména klientů, kromě již oznámených transakcí, kde byla nezávisle na nás někým jiným uvedena i naše kancelář. Máme asi 700 stálých klientů, kterých si vážíme; jejich význam pro kancelář neposuzujeme podle jednorázových transakcí, ale především podle dlouhodobého partnerství s námi. Můžeme pouze uvést že mezi klienty patří více než 40 společností ze seznamu Czech TOP 100, 70 společností ze seznamu Fortune 500 a více než 100 osob ze seznamu 400 nejbohatších Čechů a Slováků podle motejlek.com.

MT Legal

Milan Šebesta

1) Obecně se dá říci, že to není ani tak o velikosti transakce, jako spíše o typu příslušné činnosti neboli například v oblasti veřejných zakázek o využití druhů výběrových řízení, které nejsou pro jejich komplexitu až tak často využívány (typu soutěžní dialog, koncesní řízení atp.). V tomto ohledu je tato práce náročnější i u kauz v řádech několika milionů korun než práce ve standardním procesu v řádech kauzy desítek či stovek milionů korun, jelikož takové kauzy nás vědomostně posouvají dále. Jinak spektrum projektů je celkem rozmanité, ale pokud bychom měli jmenovat ty nejdůležitější, tak to samozřejmě budou projekty právě z oblasti veřejných zakázek a IT, jako například outsourcing ICT v režimu veřejného investování v řádech stovek milionů korun či pořizování technologicky náročných IT řešení v oblasti dopravy.

2) V MT Legal přistupujeme ke každému našemu klientovi tak, aby od nás každý získal služby na té nejvyšší profesionální úrovni, tj. základním pravidlem je nerozlišovat tzv. malé a velké klienty, neboť i malý klient má právo na plný servis a rovněž nás může doporučit dále, což je základní ocenění naší práce. Z tohoto pohledu a firemní filozofie pak vyplývá, že každý klient je pro nás v daném okamžiku ten nejvýznamnější, a to bez ohledu na výši objemu zakázky, transakce atp. Samozřejmě z povahy naší činnosti v oblasti veřejných zakázek jsou našimi častými klienty subjekty z veřejné sféry, a to od ministerstev počínaje a u obcí konče, popřípadě dodavatelské společnosti. Námi poskytované služby klientům jsou navíc certifikovány pravidelnými ISO audity, které si dlouhodobě udržujeme a které zaručují klientům maximální možnou míru kvalitních služeb, jelikož je neuplatňujeme jen "na papíře", ale rovněž v praxi.

Randl Partners

Nataša Randlová

1) Volby zástupců zaměstnanců v evropské společnosti, pomoc se samotným dvoustupňovým procesem voleb zástupců zaměstnanců za Českou republiku. Koordinace procesu kolektivního vyjednávání mezi naším klientem, nadnárodní společností a třemi odborovými organizacemi u ní působícími, zastupování zaměstnavatele v kolektivním vyjednávání a kompletní příprava kolektivní smlouvy, která byla uzavřena na roky 2014 až 2016.

Co bylo pro nás dále obchodně důležité? Otevření vzdělávacího centra Randls Training, které poskytuje kompletní HR školení nejen našim klientům, ale i neklientským společnostem.

2) V pracovněprávní oblasti Plzeňský Prazdroj, a.s., SAP Business Services Centre Europe s.r.o.

Císař, Češka, Smutný

Jaromír Císař

1) Významných transakcí byla v uplynulém roce celá řada. Za jednu z nejvýznamnějších osobně považuji proces dokončování transformace české železnice, kde stojíme po boku Českých drah. V podstatě se jedná o přípravu rozsáhlé majetkové transakce spočívající v převodu nádražních budov z majetku Českých drah do vlastnictví státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Transakce má ve svém důsledku přizpůsobit poměry české železnice požadavkům evropské legislativy a zajistit rovné postavení všech železničních dopravců působících v ČR. Za významné též považuji naše angažmá u státní společnosti ČEPRO, a.s., která dlouhodobě čelí historickým pokusům o podvodné vyvedení značné části svého majetku skupinou osob kolem uprchlého Radovana Krejčíře. V této věci došlo v uplynulém roce k významnému posunu. Rovněž si vysoce ceníme spolupráce s Českou spořitelnou, a.s., na jejích strategických projektech.

Za obchodně důležitou považuji konsolidaci našeho postavení na trhu advokátních služeb. Uplynulý rok se celkově vyznačoval silným konkurenčním bojem, jenž se projevoval mimo jiné v cenové politice. Osobně si velice považuji toho, že jsme naše klienty přesvědčovali primárně kvalitou a skutečným přínosem našich právních služeb, nikoli líbivou, avšak mnohdy nevypovídající hodinovou sazbou.

2) Advokátní předpisy nám obecně zakazují uvádět své klienty, pokud to není veřejně známou informací, jako v případě výše uvedených. Lze však konstatovat, že v uplynulém roce jsme se nejvíce profilovali v oblasti bankovnictví, železnice (či obecně dopravy), petrochemického průmyslu, stavebnictví a developmentu.

 

Foto Archiv zmíněných kanceláří

Autoři: Jan Januš