Pracovněprávní literatura a NOZ

Největší letošní změna v pracovním právu byla vynucená rekodifikací, na kterou logicky reagovali také autoři odborných publikací.

Jedním z nejčerstvějších počinů se stalo šesté, aktualizované vydání učebnice Miroslava Běliny a kolektivu Pracovní právo (C. H. Beck).

O komentářovou literaturu se v této oblasti zasloužilo hlavně vydavatelství Anag, které vydalo dva komentáře k zákoníku práce zasazeného do kontextu nového občanského zákoníku. První nese název Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku k 1. 1. 2014 a podle anotace "předkládá výklad pracovněprávních norem za současné aplikace obecných ustanovení občanského zákoníku". Autorství knihy připadá kolektivu autorů v čele s Petrem Hůrkou. Druhý komentář se pak jmenuje Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 2014 a pochází od kolektivu autorů kolem Márie Andraščíkové. Obsahově podobnou, byť ne komentářovou a tolik rozsáhlou, je i publikace Pracovní právo v praxi, základní pracovněprávní vztahy a rekodifikace od Antonína Kottnauera (Leges).

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?