Služební zákon by měl od 1. ledna 2015 převzít úpravu zaměstnávání státních zaměstnanců, jenž konají státní službu a kteří nyní podléhají úpravě v zákoníku práce. Co všechno se považuje za státní službu, vymezuje zákon v § 5 a lze shrnout, že jde prakticky o veškeré záležitosti spojené s výkonem státní správy - audit, dotace, zadávání veřejných zakázek, statistická služba, tvorba a správa IT systémů, zajišťování obrany a další.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?