Vlastně se to stalo tradicí. S novelou občanského zákoníku je to zase jinak, než se minule zdálo. Ministerstvo spravedlnosti nakonec podle všeho neudělá to, co v říjnovém čísle popisoval první náměstek ministryně Robert Pelikán. Do sněmovny naopak pošle jen opravdu drobnou novelu kodexu. Co bude jejím předmětem, rozebíráme v infografice na následujících stranách.

Je to rozumná cesta. Navrhované posuny a upřesnění budou s největší pravděpodobností ku prospěchu věci. Vyřeší se to, co skutečně dělá problémy. "Jde především o oblasti, které mohou výrazně omezit, znepříjemnit či nevratně změnit život lidí, kterých se povinnosti plynoucí z nového občanského zákoníku přímo dotýkají," uvedl Robert Pelikán. "Příkladem je stav, kdy dosavadní úprava bránila opětovnému svěřování dítěte do Klokánků, ačkoliv jde často o výchovné prostředí podstatně vhodnější než v dětských domovech, nebo problém předkupního práva u spoluvlastnického podílu, kdy podle stávající normy se do spoluvlastněného domku či bytu může nastěhovat zcela cizí člověk, aniž by to ostatní spoluvlastníci mohli ovlivnit," řekl rovněž první náměstek.

Rychlá novela by podle něj také měla řešit situace, kdy požadavek na plné moci ve formě notářské listiny neúnosně zatěžuje podnikatele. "Vyjasnit by se měly i případy tzv. patologicko-anatomických pitev, ověřujících lékařské diagnózy, neboť podle některých výkladů, například České lékařské komory, současná právní úprava vedení takových typů pitev může bránit," dodal.

Uvidíme však, jestli nejde jen o jakési matení "nepřítele", spojené s pověstným klidem před bouří.

Náměstek Pelikán se svých ambiciózních plánů na velké změny podle všeho nevzdává, jen je takticky odsunul. Doufejme však, že před opravdu zásadními koncepčními změnami dojde také k rozsáhlým a avizovaným diskusím. Snad bude dostatek času na to přijít se všemi argumenty pro i proti a zvolit to možná nejlepší řešení. Zároveň ale rovněž uvidíme, co se stane s touto drobnou novelou v připomínkách a také ve sněmovně a do jakých rozměrů nakyne. Může to být všechno ještě hodně zajímavé. Opět totiž nejspíš v reálu uvidíme, s jakými důsledky funguje náš legislativní proces.

Rád bych se tímto omluvil i za neaktuálnost některých informací o novele v minulém Právním rádci. Názorový a postojový vývoj byl nesmírně turbulentní. A tím pádem bohužel i neuchopitelný.

Milí čtenáři, vítám vás v listopadovém čísle Právního rádce. V rámci jeho tématu o právních souvislostech headhuntingu se zaměřujeme také na ochranu osobních údajů. A tak jen tak na okraj. Nedávno jsem si všiml v jednom manchesterském vlaku nápisu "Smile, you're on CCTV". Všechno se zkrátka dá dělat lidsky, a dokonce s humorem. I dávat právní upozornění. Mysleme na to.

 

JAN JANUŠ
šéfredaktor

Text vychází jako editorial listopadového čísla měsíčníku Právní rádce, které vyšlo 14. listopadu.

Autoři: Jan Januš