"Podle mých zkušeností klienty v současnosti nejvíce zajímá judikatorní vývoj týkající se možnosti zaměstnavatele odstoupit od konkurenční doložky sjednané v pracovní smlouvě, respektive přípustnost rozsahu sjednání důvodů pro takové odstoupení.

Vzhledem k přijetí nového občanského zákoníku se také znovu otevřela otázka výše kompenzace konkurenční doložky sjednané mezi společností a členem jejího statutárního orgánu. Na rozdíl od zákoníku práce totiž občanský zákoník ani jiný právní předpis nestanovují minimální výši finanční kompenzace za dodržení zákazu konkurence po skončení výkonu funkce," říká advokátka Alice Mlýnková, která s headhuntery spolupracuje.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?