JUDr. Ivo Bárta, LL.M.
JUDr. Ivo Bárta, LL.M.
autor: HN – Lukáš Bíba

Jakým oblastem práva se budete věnovat?

Budeme se dál věnovat hlavně korporátnímu právu, akvizicím, financování, insolvencím, soudním sporům a arbitrážím, ale i nemovitostem nebo pracovnímu právu. Mojí specialitou budou exportní projekty, exportní financování, energetika a infrastrukturní projekty. Hodně tak pracujeme s průmyslovými a exportními firmami, ale i s domácími a zahraničními korporacemi nebo finančními investory.

Jsou mezi nimi i dosavadní klienti White & Case?

Pro některé klienty je důležitý název kanceláře, pro jiné vztah s konkrétním člověkem, který mu zajišťuje právní servis. Máme tak klienty, pro které jsme pracovali i dřív. Hlásí se nám ale i osoby a firmy, které jsme znali, ale naše bývalá firma pro ně nepracovala. Třeba kvůli konfliktu zájmů nebo dalším omezením spojeným s mezinárodní firmou, např. nastavením cen. Nyní pro ně pracujeme za finančních podmínek, které se jim zdají zajímavější.

Jak tedy máte nastavené ceny?

Budeme určitě výrazně levnější než velké mezinárodní firmy. Alespoň v některých oblastech. Obecně se pohybujeme na úrovni prémiových českých firem. Komoditní a běžné právní služby jsou obecně levnější. Ale složitější případy, vyžadující specifickou osobní znalost a zkušenost, jsou pochopitelně dražší. Klienty však v současnosti spíše zajímavá celková cena zakázky než hodinová sazba. Zaměřit se hodláme spíše na složitější transakce nebo na celkové a dlouhodobé poradenství klíčovým klientům. Pro tyto klienty bychom tak nadneseně řečeno fungovali jako jejich "outsourcované" právní oddělení.

Kolik u vás v tuto chvíli pracuje lidí?

V kanceláři působí momentálně sedmnáct právníků, daňařů, koncipientů a praktikantů. Ke konci roku by jich mělo být kolem dvaceti. V roce 2015 by nás už mohlo být kolem třiceti.

Budete v přeshraničních věcech spolupracovat s některými mezinárodními kancelářemi? Půjde o White & Case, nebo tam jsou dveře úplně zavřené?

Ne, nejsou. Ale za pětadvacet let mám já i kolegové v zahraničí spoustu kontaktů, které tvoří spíše osobní síť spolupracujících zahraničních advokátů. Můžeme tak klientovi pomoci vybrat nejvhodnější zahraniční kancelář pro konkrétní projekt.

Je současný trh vůbec schopný přijmout další právní firmu?

Určitě je. Záleží ale na tom, kdo ji zakládá. Co jeho jméno znamená. Jestli má dobrou reputaci, kontakty s klienty a schopnost přitáhnout práci a nové kolegy. -

 

JUDR. IVO BÁRTA, LL.M.

- Dlouholetý partner a bývalý řídící partner slovenské a české pobočky White & Case, od srpna působí ve vlastní kanceláře BADOKH

- ve White & Case pracoval sedmnáct let, před tím byl čtyři roky v advokátní firmě Altheimer & Gray

- na začátku kariéry působil na Právnické fakultě Komenského univerzity v Bratislavě, kterou v roce 1989 i vystudoval

- dva tituly LL.M. má i z americké univerzity v Michiganu a belgické univerzity v Leuvenu


foto: Lukáš Bíba

Autoři: Jan Januš