V průběhu září začala účinkovat novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, která zavádí nová pravidla pro výkup zemědělských a lesních pozemků. Investor nově musí podat vlastníkovi nabídku na osminásobek odhadované ceny pozemku. Vlastník pak musí do devadesáti dnů na nabídku kývnout.

"Novelou zákona by se měla odblokovat složitá situace u řady staveb, kde se dobrovolné výkupy pozemků v podstatě zastavily a investorské organizace byly nuceny zahajovat vyvlastňovací řízení," sdělil k novele ministr dopravy Antonín Prachař.

Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic v současné době není vypořádáno na 2500 případů týkajících se pozemků kolem rychlostních silnic a dálnic. ŘSD chce s nabídkami vlastníky oslovit většinou do konce letošního roku. Nejvíc nabídek plánuje ŘSD odeslat u výstaveb dálnic D1, D3 a D11. Z rychlostních silnic pak nejvíce případů hlásí R35 a R6.

"Ve výjimečných případech může být za zemědělskou a lesní půdu pro výstavbu infrastruktury poskytnut až šestnáctinásobek ceny stanovené znaleckým posudkem. To se týká například situace, kdy by odkupem části půdy došlo k výraznému omezení možností hospodaření na zbývajících částech pozemků. O udělení výjimky bude na základě doporučení investora stavby a příslušného odboru ministerstva rozhodovat ministr dopravy. Zároveň platí, že takto stanovená cena zemědělského nebo lesního pozemku nesmí přesáhnout tři čtvrtiny ceny tohoto pozemku, pokud by byl oceněn jako pozemek stavební," popsalo ministerstvo postup, jak by měl výkup výjimečně probíhat.