Jak hodnotíte postupnou elektronizaci "práva" a projekt eJustice (jak často a jakým způsobem například využíváte elektronická podání, elektronické platební rozkazy, elektronické rejstříky apod.)?


B. Braun Medical (Milan Filípek):

Elektronizaci práva vnímám jako správnou a jednoznačně přínosnou aktivitu, ve které by se mělo pokračovat a měly by na ni být vyčleněny přiměřené finanční prostředky. Za velmi dobrý považuji systém datových schránek a insolvenční rejstřík. V případě datových schránek bych šel dokonce tak daleko, že bych je povinně zavedl pro všechny fyzické osoby. Přestaly by problémy s doručováním, které brzdí nejenom soudní řízení. Projekt eJustice dle mého názoru není dotažen do konce, což je škoda. Na elektronický platební rozkaz má navazovat elektronický spis. Celkově doporučuji zařadit progres v elektronizaci mezi priority ministerstva spravedlnosti a dotáhnout eJustici (zejména elektronický spis) do další fáze.


Mercedes-Benz ČR (Luboš Procházka):

S výjimkou elektronického platebního rozkazu využíváme vše, co je spojeno s elektronizací justice. Přivítali bychom, kdyby soudy pracovaly lépe s datovými schránkami. My máme speciální SW, který stahuje pravidelně několikrát za den zprávy z oficiálních datových schránek MV/České pošty. Kromě archivace umožňuje rozesílání, vyřízení a zpět odeslání ze všech firemních oddělení. Jak jsme se přesvědčili u mnoha soudů - stále více jak 100 běžících soudních případů po celé republice -, probíhá to asi takto. Paní v podatelně obdrží zprávu v datových schránkách, tu vytiskne, orazítkuje a vše běží postaru. Například má-li soud dvě budovy, dostanou zprávu v druhé budově až následující den.


Pražská energetika (Ondřej Běhal):

Elektronizace práva je nutností. Zrychluje komunikaci, zefektivňuje práci. Za nejpřínosnější "výdobytek" elektronického věku pro občany považuji Czech Point. Po počátečních porodních bolestech u datových schránek a elektronického platebního rozkazu můžeme konstatovat, že i tyto dvě služby začínají fungovat a firmy si na ně postupně zvykly. Ještě kdyby tak odpadly mnohdy zbytečné obstrukce některých soudů při předkládání důkazních prostředků v podobě digitalizovaných dokumentů nebo elektronicky uzavíraných smluv, jejichž platnost nikdo mimo soud nerozporuje. A také by možná nebylo na škodu zlepšit podmínky pro zaměstnance (a zaměstnankyně) rejstříkových soudů, kde se v poslední době občas dějí "virtuální" věci. -


ILUSTRACE: NIKKARIN

Autoři: Jan Januš