Věřitelé na něj pohlíží s nevolí, dlužníci se z něj těší. I tak by bylo možné popsat tento právní institut s výrazným dopadem na práva věřitelů a povinnosti dlužníků. Jenomže každý způsobilý subjekt se může jednou ocitnout v roli dlužníka a jindy zas v roli věřitele. Proto z něho může stejná osoba jednou těžit a jindy přesně naopak, dle svého postavení v konkrétním právním vztahu.

"Promlčují se všechna majetková práva, kromě těch, o kterých tak zákon výslovně stanoví," říká občanský zákoník v § 611. Takovou výjimkou je například vlastnické právo. Jiná než majetková práva se zas promlčují, pouze stanoví-li tak zákon.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?