David Borkovec
David Borkovec
autor: Archiv PwC ČR

Daňový poradce a soudní znalec David Borkovec. Borkovec působí v kanceláři od roku 1999 a již čtvrtým rokem je v tomto oddělení partnerem. Chrenka v PwC setrvá a zaměří se na nové tendence v oblasti správy daní a řízení daňových rizik a funkcí u velkých subjektů. 

Borkovec se zaměřuje na restrukturalizaci podniků a daňovou část transakcí na mezinárodní úrovni. Specializuje se také na převodní ceny ve firmách. 

„Tlak, který vyvíjí vlády většiny zemí světa v boji s daňovými úniky, vynesl do popředí otázku převodních cen. Firmy, které podnikají na více zahraničních trzích, si musí jejich nastavení pečlivě hlídat. Jistota, že správně plní své daňové povinnosti, začíná být pro zavedené světové společnosti významnější než případné úspory z daňové optimalizace,“ vysvětluje příčiny Borkovec. 

Nový vedoucí partner je absolventem VŠE v Praze. Je také členem sboru nezávislých expertů, kteří sestavují poradní komise na evropské úrovni. Borkovec jako soudní znalec vypracovává posudky z oblasti daní, cel a odvodů.