Absolvent Právnické fakulty Masarykovy Univerzity Jiří Buryan působil v minulosti kromě Weil, Gotshal & Manges také ve Weinhold Legal. Specializuje se na oblast fúzí a akvizic. Dále se zabývá obchodním právem a případy spojenými s právem veřejného sektoru, kde se zaměřuje na stavební právo, správní řízení, správní soudnictví a veřejné zakázky a podpory.

"Dva roky také pracoval jako právník Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde se zabýval mimo jiné posuzováním privatizace a restrukturalizace českého ocelářského a hornického sektoru. V oblasti obchodního práva a fúzí a akvizic se účastnil řady transakcí jak na straně prodávajících, tak kupujících, a to v různých odvětvích," říká tisková zpráva, která o personálních změnách informuje.

Juraj Dubovský se specializuje na rozhodčí a soudní řízení. U Havel, Holásek & Partners se bude zabývat i restrukturalizací a insolvencí. V minulosti působil v advokátní kanceláři Pierstone.  Později se u Weil, Gotshal & Manges soustředil na soudní a rozhodčí řízení jak ve vnitrostátním, tak mezinárodním měřítku. 

"V advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners se bude zabývat zastupováním klientů při řešení komplexních sporů v soudních a rozhodčích řízeních, a bude se zaměřovat také na oblast restrukturalizace a insolvence, " říká o absolventovi Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze tisková zpráva zaslaná médiím.