Nejvyšší správní soud
Nejvyšší správní soud
autor: HN – Ivan Ryšavý

Když rodiče dvanáctileté dívky trpící celiakií žádali příspěvek na péči z důvodů zvýšených nároků na péči, patrně nečekali, že se jejich případ dostane až před brněnský Nejvyšší správní soud. Ten ale stejně jako všechny předchozí instance jejich žádost zamítl.

Podle zákona o sociálních službách totiž takový příspěvek může být přiznán v případě, že závislá osoba (v tomto případě dcera dodržující přísnou bezlepkovou dietu) nezvládá minimálně tři životní potřeby ze seznamu uvedeném v § 9 daného zákona. Posudková lékařská komise ale uznala splnění pouze dvou bodů.

"Posudkové komise neuznaly neschopnost zvládat základní životní potřeby péče o zdraví, protože nutnost pomoci při dodržování dietního opatření již byla zohledněna v základní životní potřebě stravování. Dívka proto nebyla podle zákona o sociálních službách považována za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby; sice vyžadovala z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu každodenní mimořádnou péči, ale nebyla neschopna zvládat alespoň tři základní životní potřeby," sdělil Nejvyšší správní soud prostřednictvím tiskové mluvčí Sylvy Dostálové.

Soudci sice uznali, že v případě širšího výkladu by se zvýšená péče při bezlepkové dietě dala pod potřebu péče o zdraví zařadit, ovšem "tento výklad by ale ve světle výše nastíněných závěrů neudržitelně rozšiřoval rozsah jednoho posuzovacího kritéria". 

Ze závěrů soudu tedy vyplývá, že neschopnost zvládat péči o zdraví by měly posuzující úřady vykládat restriktivně, tedy v ryze medicínském smyslu.