Tomáš Sokol
Tomáš Sokol
autor: HN – Jan Symon

"Nechceme jít proti celému mechanismu. Jen nám vadí, že se mohou v trestním řízení dělat zcela beztrestně chyby," zní motto, kterým nově založená Unie obhájců České republiky uvedla svůj vznik.

Zakládajícími členy se stali známí trestní právníci - Tomáš Sokol (prezident), Tomáš Gřivna, Lukáš Trojan (viceprezidenti), Marek Nespala, Filip Seifert, Petr Toman a Václav Vlk.

"Jestliže v oblasti trestního práva současně sílí u orgánů činných v trestním řízení netolerance k chybám druhých a shovívavost k chybám vlastním, je třeba se ozvat. A asi nejlépe institucionálně," komentoval vznik Tomáš Sokol.

Instituce zastupující orgány činné v tresním řízení odmítly na dotaz Právního rádce vznik Unie obhájců komentovat. "Založení vnímáme jako soukromou aktivitu několika advokátů. Respektujeme právo každého jednotlivce svobodně se sdružovat, které je garantováno v čl. 20 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a nevidíme důvod se k tomu kterému soukromému spolku vyjadřovat," reagoval prezident Unie státních zástupců Zdeněk Matula a dodal, že jejich profesním partnerem za advokátský stav je Česká advokátní komora.

Kancelář Soudcovské unie i mluvčí policejního prezidia pak sdělili, že založení uskupení berou na vědomí.