Policie - ilustrační foto
Policie - ilustrační foto
autor: HN – Jan Schejbal

"Úřad varuje před pokračováním zveřejňování informací soukromého charakteru, jejichž zdrojem jsou zejména odposlechy provedené v rámci probíhajících trestních řízení, které novináři získávají při výkonu své žurnalistické činnosti. Podle názoru Úřadu nelze takové postupy obhajovat tvrzením, že politik nemá nárok na ochranu soukromí či je odůvodňovat veřejným zájmem, neboť je zjevné, že některé zveřejněné informace již nepochybně případný veřejný zájem přesahují," stojí v dnes rozeslané tiskové zprávě ůřadu.

"Úřad v této souvislosti upozorňuje na ustanovení § 8c trestního řádu, podle kterého nikdo nesmí bez souhlasu osoby, které se takové informace týkají, zveřejnit informace o nařízení či provedení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu nebo informace z něj získané, údaje o telekomunikačním provozu nebo informace získané sledováním osob a věcí, umožňují-li zjištění totožnosti této osoby a nebyly-li použity jako důkaz v řízení před soudem," dočteme se dále.

"Současně však Úřad oceňuje, že výše uvedené postupy nejsou samozřejmé pro všechna média a mezi novináři lze najít i náležitou sebereflexi i varování před důsledky, které zveřejňování informací týkajících se soukromí osob může mít. Jako příklad uvádíme články publikované v Respektu a na echo24.cz," stojí také v tiskové zprávě.

Autoři: Jan Januš