"Nová směrnice o prosazování předpisů pomůže zajistit, aby byla pravidla o vyslaných pracovnících v praxi lépe uplatňována. Jedná se zejména o některá odvětví, jako je stavebnictví či silniční nákladní doprava, kde například společnosti s fiktivními sídly na bázi „poštovní schránky“ používají falešná vyslání, aby obešly vnitrostátní právní předpisy o sociálním zabezpečení a pracovních podmínkách. Směrnice rovněž zlepší ochranu práv vyslaných pracovníků tím, že pomůže předcházet podvodům zejména u subdodavatelských řetězců, kde se práva vyslaných pracovníků ne vždy dodržují," stojí v tiskové zprávě Evropské komise.

Lepšího prosazení práv chce směrnice dosáhnout například lepší spoluprácí mezi orgány států, efektivními sankcemi, lepší informovaností pracovníků nebo lepší definicí vysílání.

Osmadvacet členů Unie by mělo směrnici zapracovat do dvou let a dvaceti dnů od vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.